كلينيك داوري بسكتبال كشور در اسدآباد برگزار شد

همدان- ايرنا- مدير روابط عمومي هيات بسكتبال اسدآباد گفت: كلينيك آموزش داوري درجه 2 به يك بسكتبال كشور به ميزباني شهرستان اسدآباد از توابع استان همدان برگزار شد.

سعيد رستمي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: در اين كلينيك داوري 34 داور از استان هاي مختلف كشور به مدت 2 روز زير نظر مدرسان فدراسيون با آخرين قوانين آشنا شدند.
وي اضافه كرد: «ورژ آبكاريان» رييس كميته مسابقات و داوران فدراسيون بسكتبال كشور «نصرت الله جعفريان» مدرس بين المللي فدراسيون جهاني بسكتبال (فيبا) و هادي سالم داور بين المللي فيبا آموزش داوران شركت كننده را برعهده داشتند.
رستمي خاطرنشان كرد: در پايان اين دوره از شركت كنندگان، آزمون كتبي و عملي گرفته و به قبول شدگان مجوز قضاوت با مدرك داوري درجه يك اعطا شد.
اسدآباد يكي از شهرستان هاي فعال در رشته بسكتبال است.
7520/2087