اروميه اي ها با تحويل پسماند خشك شارژ تلفن مي گيرند

اروميه - ايرنا - رييس سازمان مديريت پسماند شهرداري اروميه گفت: شهروندان مي توانند با تحويل پسماندهاي خشك به غرفه هاي بازيافت، كارت شارژ تلفن همراه دريافت كنند.

احد يوسفي روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: سه غرفه بازيافت در نقاط مختلف شهر اروميه ايجاد شده كه پسماندهاي خشك تفكيك شده توسط شهروندان را جمع آوري مي كند.
وي اظهار داشت: شهروندان مي توانند پسماندهاي خشك تفكيك شده خود را به نزديك ترين غرفه بازيافت تحويل بدهند؛ در حال حاضر جمع آوري پسماند خشك به 2 روش انجام مي شود كه شامل جمع آوري از درب منازل و ايستگاه ها و غرفه هاست.
وي بيان كرد: جمع‌آوري پسماند‌هاي خشك از درب منازل هر هفته يكبار از محلات اروميه انجام مي شود.
يوسفي افزود: دور ريختن زباله ها علاوه بر آلودگي محيط زيست، بخش عظيمي از منابع تجديدپذير را از بين مي برد و صنعت بازيافت امروز يكي از راهكارهاي ايجاد ارزش افزوده و بهره وري در جامعه به شمار مي رود.
وي با اشاره به اينكه روزانه تنها يك تن پسماند در منازل اين شهر تفكيك مي شود، گفت: ميزان تفكيك از مبدا در اين شهر، بسيار كمتر از يك درصد است كه بايد با همراهي شهروندان افزايش يابد.
وي اظهار داشت: روزانه 600 تن زباله در شهر اروميه جمع آوري، انتقال، دفن و ساماندهي مي شود و در صدد هستيم با فرهنگ سازي تفكيك زباله از منزل، ميزان پسماند تفكيكي را به 50 تن در روز برسانيم.
رييس سازمان مديريت پسماند شهرداري اروميه ادامه داد: 50 درصد زباله هاي توليدي شهر به صورت مكانيزه جمع آوري و به محل دفن زباله در سايت «نازلو» انتقال داده مي شود.
يوسفي گفت: هم اكنون يك ايستگاه جمع آوري زباله شهري و هفت ايستگاه روستايي در اروميه وجود دارد.
به گزارش ايرنا تفكيك زباله از منزل منجر به كاهش حجم زباله‌ها شده و اين امر تاثير بسزايي در حفظ محيط زيست دارد و ارزش افزوده اي كه از تفكيك زباله به دست مي آيد در بلند مدت ارزش اقتصاد زيادي براي شهر خواهد داشت.
اروميه با 750 هزار نفر جمعيت يكي از شهرهاي پرجمعيت كشور به شمار مي رود و در مناطق پنجگانه اين شهر عمليات ‏تفكيك زباله از مبدا انجام مي شود.
به گفته برخي كارشناسان، ميزان توليد زباله در آذربايجان غربي به ويژه اروميه 2.5 برابر استانداردهاي جهاني است.
مواد زايد جامد كه در منازل، مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي، مؤسسه هاي صنعتي و تجاري و كشاورزي و بيمارستان ها و مراكز درماني توليد مي شود را زباله مي نامند.
8137/3072