حمله حزب دولت ائتلافی ایتالیا به حقوق كمیسیونرهای اروپا

رم - ایرنا - جنبش پنج ستاره یكی از احزاب دولت ائتلافی ایتالیا با انتشار حقوق كمیسیونرهای اتحادیه اروپا اعلام كرد: در حالی كه بیش از 100 میلیون فقیر در كشورهالی عضو این اتحادیه زندگی می كنند، كمیسونر های اروپایی مانند 'ژان كلود یونكر' حقوق های طلایی دریافت می كنند.

به گزارش ایرنا از تارنمای روزنامه ایل جورناله، جنبش پنج ستاره یكی از دو حزب دولت ائتلافی ایتالیا با هدف گرفتن حقوق های طلایی در كمیسیون اروپا اعلام كرد: حقوق های طلایی كمیسرهای اروپایی، همانند سیلی به صورت بیش از 100 میلیون فقیر در تمام اتحادیه اروپا است.
این جنبش پوپولیستی ایتالیایی پس از كاهش حقوق های طلایی بازنشستگی در ایتالیا،اكنون حقوق كمیسرهای اروپا را هدف گرفته و اعلام كرد: 'ژان كلود یونكر' رئیس كمیسیون اروپا هر ماه 27 هزار و 436 یورو حقوق می گیرد.
فدریكا موگرینی رییس سیاست خارجی اروپا ماهانه 25 هزار و 845 یورو دریافت می كند و معاونین نیز بیش از 24 هزار یورو حقوق دارند.
حقوق سایر كمیسرها نیز به 22 هزار و 852 یورو در ماه می رسد. علاوه بر این، مزایای متغیر دیگری نظیر كمك هزینه اقامت، كمك هزینه های مهاجرت و كودكان نیز دریافت می كنند.
در ادامه این گزارش آمده است: در مجموع در سال 2019 مالیات دهندگان برای این كمیسرها در اروپا متحمل پرداخت رقمی بالغ بر 12 میلیون و 600 هزار یورو می شوند كه علاوه بر این، 628 هزار یورو نیز به عنوان كمك هزینه پایان ماموریت به آنها تعلق می گیرد، یعنی نوعی یارانه كه كمیسرها در پایان ماموریت دوساله خود دریافت می كنند.
جنبش پنج ستاره همواره بر این عقیده است كه اروپا باید هرچه سریعتر تغییر كند. اروپا امتیازهای غیر قابل قبولی به سیاسیون اعطا می كند در حالی كه از شهروندان خود بنام محدودیت های مالی و بودجه، فداكاری می خواهد.
سخنگوی كمیسیون اروپا نیز در پاسخ اظهار كرد كه حقوق رییس كمیسیون اروپا و سایر كمیسرها بطور دمكراتیك در شورا و پارلمان اروپا تصویب شده است.
شبس**اروپام**461 **1917