خيران مدرسه ساز 860 ميليارد ريال در شهرستان بناب متعهد شدند

تبريز-ايرنا- مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس آذربايجان شرقي گفت: خيران و نيكوكاران بنابي بيش از 860 ميليارد ريال براي ساخت و تجهيز مدارس اين شهرستان را تعهد كردند.

پيام صدقي روز پنجشنبه در پنجمين جشنواره خيرين مدرسه ساز بناب، از اختصاص 10 هزار ميليارد ريال اعتبار براي تكميل طرح هاي نيمه تمام مدارس در سطح كشور در سال آينده خبر داد و افزود: از اين به پس ديگر طرحي نخواهد ماند كه خيرين به تعهدات خود عمل كرده باشند و اداره كل نوسازي نسبت به تكميل آن اقدام نكرده باشد.
وي ادامه داد: خيرين مدرسه ساز بناب 70 تا 80 درصد تعهدات خود را در اين جشنواره عملياتي كردند.
صدقي با بيان اينكه مجدانه در راستاي توسعه و نوسازي مدارس استان با استفاده از تمام ظرفيت هاي درون و برون سازماني تلاش خواهيم كرد، همكاري تمامي نهادهاي دولتي و غيردولتي براي پيشرفت نظام تعليم و تربيت كشور را خواستار شد.
مديركل آموزش و پرورش آذربايجان شرقي نيز در اين جشنواره، گفت: عالي ترين جلوه انسان زماني است كه انسان به خاطر ساير همنوعانش از هستي خود بگذرد.
جعفر پاشايي با اشاره به ظرفيت بالاي آذربايجان شرقي در مدرسه سازي، افزود: استفاده حداكثري از ظرفيت موجود استان و تجارب و خلاقيت ديگران ما را در رسيدن به اهداف مورد نظر در امر مقدس مدرسه سازي موفق تر خواهد كرد.
وي با بيان اينكه بناب به كارگاه مدرسه سازي تبديل شده است، اضافه كرد: بر اساس ارزيابي اداره كل آموزش و پرورش آذربايجان شرقي مجمع خيرين مدرسه ساز شهرستان بناب رتبه اول استان در امر مدرسه سازي را دارد.
به گزارش ايرنا، مدير آموزش و پرورش بناب نيز با بيان اينكه از جمعيت 140 هزار نفري بناب 27 هزار نفر را دانش آموزان تشكيل مي دهند، گفت: هم اكنون 32 مدرسه در شهرستان بناب به صورت دو نوبته اداره مي شود كه تلاش مي كنيم نسبت به يك نوبته كردن اين مدارس اقدام كنيم.
محمود قهرماني افزود: اگر بتوانيم با احداث و تكميل طرح هاي موجود، 16 مدرسه جديد را در سطح شهرستان آماده كنيم شاهد موفقيت هاي بيشتري در زمينه هاي تحصيلي دانش آموزان منطقه خواهيم شد.
شهرستان بناب با 140 هزار نفر جمعيت در فاصله 123 كيلومتري جنوب تبريز واقع است.
3038/3071