شناسايي زيستگاه جانوران دريايي با استفاده از نقشه شيميايي

تهران – ايرنا - محققان با تجزيه و تحليل تركيبات شيميايي موجود در بدن عروس هاي دريايي ساكن مناطق مختلف اقيانوس آرام توانستند نقشه اي از مهمترين تفاوت هاي موجود بين مجموعه اي از زيستگاه هاي دريايي را تهيه كنند.

به گزارش گروه اخبار علمي ايرنا از پايگاه خبري ساينس ديلي، بر اساس اين تحقيقات پژوهشگران دانشگاه ساوت همپتون واقع در انگليس، سيگنال هاي شيميايي اندازه گيري شده در عروس هاي دريايي، نشان دهنده فرآيندهاي شيميايي، بيولوژيكي و فيزيكي منحصر به زيستگاهي است كه در آن صيد شده اند. اين تفاوت شيميايي از طريق زنجيره غذايي در ساير جانوران از قبيل مرغ هاي دريايي، سيل ها و ماهي ها نيز قابل شناسايي است. بنابر اين مي توان اين سيگنال ها را در بدن ساير جانوران نيز اندازه گيري كرد و با نقشه به دست آمده از عروس هاي دريايي تطبيق داد تا براي مثال محل تغذيه مرغ دريايي يا محل صيد ماهي ها مشخص شود.
نقشه هاي شيميايي به دست آمده از مطالعه عروس هاي دريايي، امكان ردگيري حركت گونه هاي مهم و ارزيابي سلامت زنجيره هاي غذايي محلي را براي محققان فراهم مي كند. همچنين ايجاد يك بانك اطلاعاتي از سيگنال هاي شيميايي اندازه گيري شده، در عروس هاي دريايي امكان شناسايي مبدا غذاهاي دريايي و تشخيص تقلب در زنجيره تامين را فراهم مي كند. در حال حاضر از راهكار مشابهي براي ردگيري مبدا مواد غذايي توليد شده در خشكي استفاده مي شود.
گزارش كامل اين تحقيقات در نشريه Methods in Ecology and Evolution منتشر شده است.
علمي (6)**9259**1584

سرخط اخبار جامعه