نقش علماي البرز در مبارزات تاريخي بي بديل است

كرج - ايرنا - نويسنده و البرز پژوه با اشاره به 27 دي ماه سالروز شهادت نواب صفوي مي گويد: بررسي هاي تاريخي نشان مي دهد كه نقش علماي استان البرز در مبارزه با تفكرهاي ضد ديني و همكاري با فدائيان اسلام بي بديل بوده است.

دكتر حسين عسكري روز پنجشنبه به مناسبت شصت و سومين سالروز شهادت سيدمجتبي مير لوحي معروف به نواب صفوي به ايرنا گفت: 27دي 1334 نواب صفوي بنيانگذار جمعيت فداييان اسلام به شهادت رسيد ليكن اين روحاني مبارز داراي ياران زيادي در استان البرز بوده است.
وي از آيت الله شيخ محمدحسن عبادي طالقاني (درگذشت 1328)، آيت الله حاج شيخ يحيي عبادي طالقاني (درگذشت 1359) ،آيت الله سيد محمود علايي طالقاني (درگذشت 1358) مشهور به طالقاني ،آيت الله شيخ محمد رفيعي طالقاني (درگذشت 1362) امام جمعه پيشين منطقه طالقان، آيت الله شيخ حسين لنكراني (درگذشت 1368) فعال سياسي و اجتماعي دوره پهلوي و شيخ مصطفي رهنمايي مشهور به رهنما (درگذشت 1392)به عنوان 6 تن از علماي برجسته استان البرز نام برد كه در سال هاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي به خوبي نقش آفريني كردند.
اين البرز پژوه در خصوص فعاليت جمعيت فدائيان اسلام گفت: اين جمعيت به رهبري نواب صفوي فعال سياسي و مذهبي مخالف حكومت پهلوي دراوايل سال 1324 بطور عمده به منظور مبارزه با عقايد و تبليغات ضد اسلامي سيد احمد كسروي تأسيس شد.
وي ادامه داد: اين تشكيلات به تبليغ و ترويج حكومت اسلامي پرداخت و براي تحقق اهداف خود به اعدام كسروي و برخي سران حكومت پهلوي همانند عبدالحسين هژير و سپهبد حاجعلي رزم آرا متوسل شد.
عسكري گفت: در نهايت، نواب صفوي و چند تن از يارانش پس از ترور ناموفق حسين علاء نخست‌ وزير وقت حكومت پهلوي، در سال 1334 دستگير و پس از تحمل شكنجه به شهادت رسيدند.
وي به نقش علماي البرزي در اين مبارزات اشاره كرد و افزود: براساس مستندات تاريخي برجاي مانده، 6 تن از علماي استان البرز با جمعيت فداييان اسلام پيوند فكري، سياسي و مذهبي داشتند.
اين نويسنده بيان داشت: آيت الله شيخ محمدحسن عبادي طالقاني (درگذشت 1328) مجتهد مبارز و از مخالفان جدي تفكرات ضد شيعي كسروي بود؛ بر همين مبنا او را آشكارا تكفير كرد وبه نظر مي رسد ترور كسروي هم نتيجه مستقيم ارتباط جمعيت فداييان اسلام با آيت الله عبادي طالقاني است.
وي ادامه داد: وقتي نواب صفوي از هدايت و اصلاح كسروي نااميد شد، مصمم شد كه فتواي برخي از علما همانند آيت الله حاج آقا حسين طباطبايي قمي را اجرا كند كه در مرحله نخست يك قبضه شمشير از چهارراه گلوبندك تهران خريد اما اين وسيله كارآمد نبود.
اين نويسنده و البرز پژوه بيان داشت: نواب صفوي پس از آن به شيخ محمدحسن عبادي طالقاني متوسل شد و مبالغي براي خريد اسحله دراختيار نواب صفوي قرار داد كه با اين پول سلاحي از نوع نوقان از آبادان تهيه شد و نواب صفوي به همراه محمد خورشيدي در هشتم ارديبهشت 1324 به كسروي حمله كرد.
وي افزود: پس از شليك 2 گلوله، اسلحه از تيراندازي بازماند و نواب به نزاع تن به تن با كسروي پرداخت كه اطرافيان كسروي گريختند اما مأموران انتظامي سر رسيدند و نواب را دستگير كرده و كسروي را به بيمارستان انتقال دادند.
وي گفت: كسروي از مرگ نجات يافت و نواب مدتي زنداني شد ليكن چند ماه پس از ترور ناكام كسروي، آيت الله عبادي طالقاني به همراه گروهي از روحانيون در دادسراي تهران به اتهام اهانت به مقدسات اسلامي، عليه كسروي شكايت كردند.
اين البرز پژوه بيان داشت: وقتي كسروي در20 اسفند 1324 براي اداي توضيحات به دادسرا احضار شد، توسط چهار تن از اعضاي جمعيت فداييان اسلام كشته شد كه تأثير شيخ محمدحسن عبادي طالقاني در ترور كسروي، براي نخستين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي در روزنامه اطلاعات فاش شد.
وي گفت: البته در گزارش 14 اسفند 1330 شهرباني حكومت پهلوي به ارتباط آيت الله عبادي طالقاني و نواب صفوي اشاره شده است.
اين البرز پژوه به نقش مبارزاتي يكي ديگر از علماي البرز پرداخت و افزود: آيت الله حاج شيخ يحيي عبادي طالقاني (درگذشت 1359) در دوره پهلوي با نواب صفوي ارتباط گرمي داشت به طوري كه در آن سال ها واسطه گفت وگوي نواب با پدرش آيت الله شيخ محمدحسن عبادي طالقاني و آيت الله طالقاني درباره مواجهه با شبهات ضد شيعي كسروي مي شود.
وي بيان داشت: در يكي از گزارش هاي برجاي مانده از سازمان اطلاعات و امنيت حكومت پهلوي (ساواك)، از برگزاري مجلس جشني در بهمن 1327ش در مسجد طالقاني هاي تهران ياد شده كه در آن آيت الله شيخ يحيي عبادي طالقاني و شماري از اعضاي فداييان اسلام حضور داشته اند.
نويسنده و البرز پژوه به سوابق مبارزاتي آيت الله سيد محمود علايي طالقاني (درگذشت 1358) مشهور به آيت الله طالقاني پرداخت و افزود: اين عالم رباني از مجتهدان مبارز دوره پهلوي و عضو برجسته شوراي انقلاب اسلامي ايران است.
وي اظهار داشت: دستگيري و بازداشت آيت الله طالقاني به دليل مخفي كردن نواب صفوي و ديگر اعضاي جمعيت فداييان اسلام در منزلش در شهر تهران، بخشي از حمايت هاي آيت الله طالقاني از فداييان اسلام است.
عسكري گفت: آيت الله سيدمحمود طالقاني همچنين نواب صفوي را چند بار كه تحت تعقيب حكومت پهلوي بود، در منطقه طالقان پناه داد كه يك بار پس از ترور كسروي ، نواب صفوي در سالهاي 25- 1324 توسط آيت الله طالقاني در روستاي وَركش طالقان پنهان شد.
وي ادامه داد: بار ديگر پس از ترور نافرجام محمدرضا شاه پهلوي در سال 1327 يا ترور سپهبد رزم آرا در سال 1329 نيز نواب صفوي در طالقان سكونت گزيد.
عسكري از آيت الله شيخ محمد رفيعي طالقاني (درگذشت 1362) امام جمعه پيشين منطقه طالقان به عنوان يكي ديگر از مبارزان سياسي در دوره حكومت پهلوي نام برد و گفت: او با شاگردان جريان ضد شيعي كسروي در حضور مردم، بحث و گفت و گو مي كرد.
وي گفت: اين عالم برجسته ،مقاله اي با عنوان «اسلام سلفي » در شماره هشت مجله آيين اسلام در ارديبهشت 1323 منتشر كرد.
اين البرز پژوه به نقش مبارزاتي آيت الله شيخ حسين لنكراني (درگذشت 1368) فعال سياسي و اجتماعي دوره پهلوي و مشهور به «مرد دين و سياست» پرداخت و اظهار داشت : اين شخصيت بخشي از عمر حدود يكصد ساله خود را در شهر كرج و منطقه ساوجبلاغ گذراند و رتباط گرمي با آيت الله سيد ابوالقاسم كاشاني و شهيد نواب صفوي داشت.
وي بيان داشت : شيخ مصطفي رهنمايي مشهور به رهنما (درگذشت 1392) روحاني مخالف حكومت پهلوي و از پيشگامان حمايت از فلسطين شخصيت ديگر البرزي است كه نام او در تاريخ مبارزات سياسي عليه استبداد و انحرافات مذهبي به ثبت رسيده است .
عسكري گفت: شهيد سيد عبدالحسين واحدي نفر دوم جمعيت فداييان اسلام، دايي شيخ مصطفي رهنمايي بود و روحاني با جمعيت فداييان اسلام شد.
7410/ 6155

سرخط اخبار استان‌ها