كلانتري: انتقال آب درياي خزر در مرحله مطالعاتي است

ساري-ايرنا- معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان محيط زيست كشور گفت: طرح انتقال آب درياي خزر به فلات مركزي ( استان سمنان) در مرحله طرح مطالعاتي است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، عيسي كلانتري كه روز پنجشنبه براي شركت در كارگروه راهبردي مديريت پسماند مازندران به اين خطه شمال كشور سفر كرده در گفت و گو با خبرنگاران افزود: پس از اتمام طرح مطالعات فني براي اجرايي شدن اين طرح تصميم گيري مي شود.
وي خاطرنشان كرد: قطعا در اجراي اين طرح تمام ملاحظات زيست محيطي لحاظ مي شود، چرا كه ايجاد مشكل براي درياي خزر محيط زيست استان هاي شمالي كشور را تحت شعاع قرار مي دهد.
معاون رئيس جمهوري بار ديگر بر لحاظ كردن ملاحظات زيست محيطي بر اجراي تمام طرح هاي عمراني در سطح كشور تاكيد كرده است.
كلانتري اظهار داشت: به هر حال كشور با مشكل كمبود آب مواجه است و دولت نيز موظف به تامين آب مردم است.
طرح انتقال آب درياي خزر نخستين بار در دولت گذشته مطرح شد كه به دلايلي از جمله مخالف نمايندگان مردم مازندران در مجلس شوراي اسلامي و تشكل هاي زيست محيطي از دستور كار خارج شد.
با دور دوم سفر دكتر روحاني و كاروان دولت تدبير و اميد به استان سمنان بار ديگر اين طرح از سوي رئيس جمهوري در ديدار مردمي مطرح شد كه با اعتراض نمايندگان استان هاي شمالي كشور از جمله مازندران و تشكل هاي زيست محيطي مواجه شد.
338 كيلومتر از ساحل يك هزار كيلومتري خزر در حوزه استحفاظي ايران در اختيار استان مازندران است.
6982/1899