معيشت كارگران نياز به توجه جدي دارد

كرمان - ايرنا - عضو شوراي عالي اشتغال با بيان اينكه شكاف بين دستمزد و زندگي كارگران به بيش از 70 درصد رسيده است گفت: كارگران به لحاظ معيشتي شرايط مناسبي ندارند و دولت بايد براي اين مهم تدبيري اتخاذ كند.

به گزارش ايرنا، علي اكبر رواقي روز چهارشنبه در نشست سه جانبه گرايي با اشاره به اينكه امنيت شغلي، امنيت نسبي معيشتي و آزادگرايي تشكل ها از اولويت هاي كارگران است افزود: ريشه هاي تمام آسيب هاي اجتماعي در فقر است و مشكل معيشتي كارگران در سطح استان جدي است.
رييس هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي استان كرمان با اشاره به توانمندسازي نيروي هاي توليد گفت: كارگراني كه با دغدغه سركار مي روند، نمي توانند خلاقيت ايجاد كنند.
رئيس كانون بازنشستگان كارگري استان كرمان با بيان اينكه در حوزه بازنشستگي هيچ گونه تنشي در سطح استان وجود ندارد گفت: در استان كرمان 15 كانون بازنشستگي و 108 بازنشسته و مستمربگير وجود دارد.
حسين شجاعي افزود: انتظار داريم در شوراي عالي كار افزايش دستمزد به نحوه اي باشد كه به معيشت مردم كمك شود.
وي خواستار نشست مشترك تشكل هاي كارگري استان كرمان با وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي شد.
رئيس انجمن صنفي كانون كارگران ساختماني استان كرمان نيز در اين نشست با اشاره به اينكه كارگران ساختماني قشر ضعيفي هستند كه احتياج همه جانبه دارند گفت: استفاده از افاغنه در فعاليت هاي ساختماني در سطح استان معضلي است كه بايد جلوي اين امر گرفته شود.
رضايي افزود: برخي از فعاليت هاي ساختماني جزو سخت و زيان آور هستند كه در دولت ديده نشده است.
نماينده كارگري معادن زغالسنگ استان كرمان نيز در اين نشست با اشاره به اينكه مشكلات و سختي كارگران معادن فراموش شده است گفت: كارگران معدن بعد از 20 سال ديگر توان ادامه كار در زير زمين را ندارد.
يدالله زماني با بيان اينكه متاسفانه قانون كار راه فرار را براي كارفرمايان باز گذاشته است افزود: طي سنوات گذشته پيمانكاري ها در معادن بيمه كارگران را به درستي رد نكرده اند كه به اين امر بايد رسيدگي شود.
وي بيان داشت: كارگر و كارفرما دو بال براي صنعت هستند و كارفرما نيازمند حمايت دولت است.
نماينده كارگران معدن زغالسنگ كرمان با بيان اينكه قراردادهاي اين كارگران بايد همانند استمرار كارشان دائم باشد گفت: عوارض ناشي از بيماري هاي شغلي يكي از ديگر از مشكلات كارگران معادن است كه با آن دست و پنجه نرم مي كنند.
وي خواستار اجراي قانون سخت و زيان آور براي كارگران معادن استان شد و گفت: بايد براي اين كارگران ضريب شغلي ايجاد شود و كه اين مهم سبب افزايش حقوق كارگران مي شود.
نشست سه جانبه گرايي روز چهارشنبه با حضور معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مديركل بازرسي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، تشكل هاي كارگري، مديركل تامين اجتماعي و مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان كرمان برگزار شد.
/ 5054/9895