رویكرد شهرنشینی برای توجه به كودكان تغییر كند

اصفهان - ایرنا - نماینده صندوق كودكان ملل متحد در ایران (یونیسف)گفت: رویكرد شهرنشینی خود را باید تغییر دهیم، در غیر این صورت بسیاری از كودكان در فضایی مملو از محرومیت و عاری از حقوق زندگی خواهند كرد.

به گزارش ایرنا، 'ویل پاركس' روز چهارشنبه در آیین افتتاح نخستین كنفرانس ملی شهر دوستدار كودك در اصفهان افزود: بدون ایجاد تغییر در رویكرد شهرنشینی،حقوق كودكان ضایع شده و به دنبال آن توسعه ملی كشورها تضعیف می شود.
وی اظهار كرد: در این برهه بی‌ سابقه و روند رو به افزایش شهرنشینی در دنیا به نقطه حساسی رسیدیم و مدیریت صحیح، ابزار قدرتمندی برای توسعه پایدار كشورها است.
پاركس با بیان این كه رشد جمعیت در شهرها به مسایل و مشكلات آنها دامن زده است، بیان كرد: بسیاری از مدیران شهری در ایران و همه دنیا با مشكلات مشتركی از جمله افزایش ترافیك، تخریب محیط زیست، انواع آسیب های اجتماعی، بهره‌ برداری بیش از حد از زیرساخت‌های شهری و چالش در ارایه خدمات شهری از جمله تامین برق، آب، امكانات بهداشتی و مدیریت پسماند روبرو هستند .
نماینده یونیسف در ایران بیان كرد : برآوردها نشان می دهد كه ۷۰ درصد كودكان جهان تا سال ۲۰۵۰ میلادی در شهرهای مختلف زندگی خواهند كرد.
پاركس ادامه داد: بیشتر جمعیت كره زمین در طول تاریخ در شهرها و مراكز شهرنشین زندگی كرده اند و از چهار میلیارد سكنه شهری در نقاط مختلف جهان یك سوم آن ‌ها كودك هستند.
وی با بیان اینكه شهرها فرصت‌های بسیار بزرگ و امید فراوانی برای بهبود زندگی ایجاد می‌كنند، تأكید كرد: بیش از ۸۰ درصد جی دی پی (تولید ناخالص ملی داخلی) جهان مرهون شهرهاست.
وی با بیان این كه شهرها موتوری برای رسیدن به توسعه هستند، گفت: شهرهای كوچك و بزرگ مراكز بزرگ رشد ارتباط در دنیا هستند و می توانند فرصت های خارق العاده ای برای زندگی و شكوفایی استعداد كودكان ایجاد كنند.
پاركس با بیان اینكه دستور كار جدید مربوط به شهرنشینی یونیسف دارای دیدگاه مشتركی است كه در آن تمام آحاد بشر امكان دسترسی به امكانات را دارند، خاطرنشان كرد: این امكانات بر مبنای علم شهرهاست كه این اصول را برای برنامه‌های عمرانی، توسعه، مدیریت، بهبود حوزه شهری و مدیریت شهرها تبیین كرده است.
وی بیان كرد : دستور كار جدید شهرنشینی ارتباط جدیدی بین شهرنشینی خوب، اشتغال زایی و بهبود كیفیت زندگی به وجود آورده است.
نماینده یونیسف در ایران با بیان اینكه ۷۱ درصد جمعیت بالای ۸۰ میلیون نفری ایران در مناطق شهری زندگی می‌كنند، گفت: كودكان زیر ۱۸ سال ۲۸ درصد جمعیت ایران را تشكیل می‌دهد كه ۶۸ درصد در شهرها زندگی می‌كنند.
به گفته وی طبق آمارها ۷۱ درصد جوانان ایران شهرنشین هستند و از هر ۶ نفر یك نفر در تهران زندگی می‌كند.
پاركس گفت: شهر دوستدار كودك، در یك تعریف ساده، شهر، جامعه‌‌ محلی یا نظام حكمرانی ملی است كه معتقد به بهبود فضای زندگی كودكان است و این بهبود با چارچوب قوانین آن كشور محقق می‌شود.
وی اضافه كرد : مهم ترین ویژگی شهر دوستدار كودك این است كه به نیازهای شهری كودكان پاسخ داده و كودكان و نوجوانان را جزو رئوس كار در ارایه راه حل قرار دهند و به آراء كودكان كه نقش پررنگی در تصمیمات شهرها خواهند داشت، اطمینان كنند.
نماینده یونیسف در ایران با اشاره به سخنی از حضرت علی (ع) كه فرمودند 'با كودكان به گونه ای رفتار كنید كه احساس تكریم و شخصیت كنند' گفت: مسوولیت اصلی تامین حقوق كودكان در اختیار دولت‌ ها است اما سایر ذینفعان از جمله سازمان ‌های جامعه مدنی، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و البته خود كودكان نقش مهمی در تبدیل كردن شهرها به فضای دوستدار كودك ایفا می‌ كنند.
وی خاطرنشان كرد: برنامه ابتكاری شهرهای دوستدار كودك، همه ذینفعان را گردهم می آورد تا شهر هایی ایمن و مسوول نسبت به كودكان ایجاد كنند و بتواند به مفاهیمی همچون شهرهای پایدار، هوشمند، تاب آور، سبز، سالم و غیره بپردازند.
نخستین همایش ملی شهر دوستدار كودك با شعار «قلب شهر برای كودكان می تپد» با حضور نمایندگانی از شوراهای شهر و مسوولان فرهنگی شهرداری‌های 31 استان كشور، از چهارشنبه به مدت دو روز در اصفهان برگزار می شود.
این رویداد ملی با مشاركت یونیسف، وزارت كشور و شهرداری اصفهان در اصفهان برگزار می شود.
در این كنفرانس سه كارگاه آموزشی با موضوع مفاهیم اساسی شهر دوستدار كودك ، نگاهی به روند شهر دوستدار كودك و برنامه هایی با هدف تحقق شهر دوستدار كودك برپا شد.
7150/6026/