وزارت امور خارجه بازداشت خبرنگار پرس تی وی در آمریكا را محكوم كرد

تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه بازداشت «مرضیه هاشمی»خبرنگار پرس تی وی در آمریكا را محكوم كرد و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط وی شد.

به گزارش ایرنا از مركز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه،«بهرام قاسمی» در واكنش به بازداشت خبرنگار شبكه پرس تی وی هنگام ورود وی به آمریكا، گفت: اقدام دولت آمریكا در بازداشت غیرقانونی و برخورد غیرانسانی با خانم مرضیه هاشمی (ملانی فرانكلین) خبرنگار و مجری شبكه خبری پرس‌تی‌ وی در واشنگتن را محكوم می كنیم.
وی افزود: بازداشت یك شهروند مسلمان آمریكایی بدون مقدمه و با رفتارهای تحقیرآمیز و غیرانسانی مأمورین دولت آمریكا در اذیت و آزار این بانو، نمونه بارز رفتارهایی است كه یك رژیم آپارتاید با شهروندان غیرسفیدپوست خود انجام می دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح كرد: جمهوری اسلامی ایران خواهان برخورداری خانم هاشمی از كلیه حقوق اولیه و انسانی و آزادی فوری و بدون قید و شرط ایشان از بازداشت غیرقانونی است.
وی با ابراز تاسف عمیق از برخوردهای غیرانسانی مامورین آمریكایی با خبرنگار پرس تی وی اظهار داشت: خانم هاشمی برای دیدار خانواده اش به آمریكا رفته و در آنجا بازداشت شده است و متأسفانه ایشان تا دو روز امكان هیچ ارتباطی با بیرون از بازداشتگاه نداشته و رفتار مأمورین دولت آمریكا با این شهروند مسلمان- آمریكایی، نقض فاحش حقوق بشر و حقوق شهروندی وی و همچنین منافی حقوق اساسی یك زن مسلمان است.
قاسمی خاطرنشان كرد: این رفتار ماموریت آمریكا نشان می دهد كه دولت آمریكا عملا به هیچ یك از اصولی كه آن را دستاویز حمله به منتقدانش قرار می دهد، پایبند نیست و به كشوری خطرناك برای خبرنگاران تبدیل شده است.
سیام**2021**1535