۲۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۵
کد خبر 83171470
۰ نفر
قرن 21، جهان آسیایی می شود

كوالالامپور - ایرنا - یك تحقیق علمی پیش بینی می كند كه آمریكا ، در آینده جایگاه خود را در جهان بخصوص در قاره كهن آسیا از دست می دهد و روند آسیایی شدن جهان در قرن 21 تحقق می یابد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، یك محقق و نویسنده مبرز آسیایی بر اساس تحقیقات و مستندات علمی، اقتصادی و اجتماعی، نتیجه گرفته است آسیا در قرن بیست و یكم به روند آمریكایی شدن جهان خاتمه داده و آن قرن را متعلق به خود خواهد كرد.
این تحقیق یادآور شده است؛ قرن 19 جهان شاهد روند 'اروپایی شدن' بود، قرن بیستم جهان آمریكایی شد و قرن بیست و یكم ناظر به تحقق روند آسیایی شدن در جهان خواهیم بود.
بر اساس این تحقیق جنگ تجاری كه آمریكا علیه چین به راه انداخته روند ادغام اقتصادهای آسیایی را تسریع خواهد بخشید كه این امر درنهایت منجر به آسیایی شدن آسیا و محروم ماندن آمریكا از قاره كهن در قرن حاضر را به دنبال خواهد داشت.
كتاب 'آینده آسیا ( نظم جهانی در قرن بیست و یكم)' اثر و نتایج تحقیقات نویسنده هندی تبار 'پاراگ خانا' Parag Khanna است كه در سنگاپور زندگی می كند و درز چكیده هایی از تحقیقات وی تاكنون با استقبال قابل توجهی در رسانه ها، فضای مجازی، مراكز دانشگاهی و بازارهای كتاب كشورهای جنوب شرق آسیا روبه رو شده است.
نویسنده 41 ساله هندی تبار براساس مستندات اقتصادی- اجتماعی معتقد است: قرن 19 شاهد روند 'اروپایی شدن' جهان ، قرن بیستم شاهد گسترش روند 'آمریكایی شدن' و قرن بیست و یكم ناظر تحقق روند آسیایی شدن در جهان خواهد بود.
براین اساس قرن بیست و یكم 'قرن آسیا' نامیده شده و آسیا در قرن حاضر نقش مهمی در شكل دادن به نظم جدید جهانی ایفا خواهد كرد. از این رو قرن21 از این رویكرد تحقیقاتی 'قرن آسیاست' كه مفهوم و دامنه های آن بسیار بیشتر از كشور چین در جهان بوده و دیگر كشورهای این منطقه از جمله ژاپن نیز به عنوان یكی از قدرت های اصلی آینده در این قاره نقش مهمی ایفا خواهد كرد.
این نویسنده در اثرش كه قرار است در ماه فوریه سال جاری میلادی به طور رسمی وارد بازارهای جهان شود و بخش هایی از آن به رسانه های منطقه نیز راه یافته آینده ای را برای آسیا ترسیم كرده است كه آمریكا در صورت تداوم رفتارهای یكجانبه گرایانه، در آن جایی نخواهد داشت.
وی كه تاكنون بیش از 10 اثر تحقیقاتی در عرصه روابط بین الملل منتشر ساخته است می گوید، با توجه به تصمیمات دونالد ترامپ در مورد جنگ تجاری و موضعش در قبال قراردادها و تعهدات مختلف اقتصادی در جهان، غرب به ویژه آمریكا خیزش آسیا در جهان را درك نمی كند و این امر سبب می شود روند ' آسیایی شدن آسیا ' بدون حضور آمریكا صورت گیرد .
براین اساس آینده آسیا در پی عدم فهم مستمر آمریكا از وضعیت سیاسی و اقتصادی درآسیا تبعات گرانباری برای واشنگتن خواهد داشت.
نویسنده این كتاب تبعات حاصل از عدم درك صحیح آمریكا از این موقعیت را ایجاد اقتصادهای بزرگتر و كشورهای مستقل تر سیاسی در منطقه آسیا می داند كه با توجه به ریشه های مشترك تاریخی و فرهنگی در این منطقه ، بسترها را برای پیوندها و همگرایی ها از نظر سیاسی و اقتصادی قوی تر خواهد ساخت.
وی در گفت وگو با رسانه های دیداری سنگاپور در مورد اثر جدیدش گفت: بر اساس مستندات موجود، مطمئن هستم كه روند 'آسیایی شدن' جهان شروع شده و به سرعت پیش خواهد رفت.
وی افزود: جهان كه تاكنون عادت كرده ابتدا از آمریكا و غرب بشنود، باید آماده شود كه در قرن بیست و یكم این عادت را در مورد آسیا تغییر دهد و دنیا را از رویكرد آسیایی ها ببینند.
خانا گفت كه در اثرش تاكید كرده كه روند آسیایی شدن جهان با توجه به شاخص های مهم بازارهای عمده آسیا و تاثیر آنها در اقتصاد جهانی و همچنین پیشرفت ها در جامعه و حكومتداری مدت هاست كه شروع شده است.
نیكی و برخی دیگر از رسانه های سنگاپور نیز در این زمینه گزارش دادند: این كتاب اگرچه قرار است در ماه آینده رسما وارد بازارهای جهانی كتاب شود اما محتوای آن از هم اكنون در محافل سیاسی، بین المللی و تحقیقاتی راه خود را باز كرده است.
این محقق چند استدلال مهم را برای فرضیه آسیایی شدن جهان در قرن بیست و یكم مطرح كرده است .
به گفته وی ' غرب آسیا دارای نفت و گاز است، درشمال آسیا صنایع فناوری بسیار پیشرفت كرده و در جنوب شرق این منطقه نیز نیروی كار بسیار ارزان اعم از جوان و پیر و زن و مرد وجود دارد. تولیدات مواد غذایی در این منطقه بسیار بالاست و این موارد از جمله شاخص هایی هستند كه توانمندی های رقابت اقتصادی آسیا را در جهان منحصر به فرد می سازد.'
نویسنده این كتاب كه تاكنون رسانه های مختلف جنوب شرق آسیا مصاحبه های مختلفی با وی داشتند، معتقد است: ناظران غربی عمدتا تحولات آسیا را با استفاده از لنز آمریكایی- انگلیسی دیده اند كه این امر خالی از پیش فرض های آنها نبوده است.
وی براساس مستندات ارائه شده معتقد است: صنعت ژاپن كه الهام گرفته از روحیات ببر است كه قلمرو خود را به طور مستمر افزایش می دهد و ابتكار یك جاده یك كمربند چین نیز از طریق سرمایه گذاری های مداوم در زیر ساخت ها ، آسیا را هرچه بیشتر به هم پیوند خواهد زد. اما آمریكای دونالد ترامپ در یك رویكرد كاملا متضاد با واقعیات منطقه نشان داده كه با راه انداختن جنگ تجاری علیه چین كه در واقع جنگی علیه اقتصادهای منطقه است ، این واقعیات و شرایط را درك نكرده است.
خانا معتقد است: جنگ آمریكا علیه چین، روند ادغام اقتصادهای آسیایی را تسریع خواهد كرد و نقش آمریكا را در آسیا كاهش داده و به این كشور آسیب جدی خواهد زد.
به گفته وی شركت های چینی در حال حاضر به سرعت به به دنبال كاهش وابستگی های خود به شركت های آمریكایی و تغییر جغرافیایی فعالیت های اقتصادی خود هستند و دراین مسیر فعالیت ها و همكاری های اقتصادی خود را از آمریكا به سمت دیگر مناطق جهان از جمله اروپا و به ویژه آسیا سوق داده اند كه این امر اقتصادهای آسیا را قوی تر می سازد.
رویكرد وی حاكی است : تبدیل كردن آسیا به یك میدان جنگ برای هژمونی های رقیب توسط آمریكا اقدام صحیحی نیست و این جنگ برنده ای ندارد و واشنگتن را در مسیر تصمیمات غیرسازنده كرده است و در این مسیر ترامپ آمریكا را از قرارداد ترانس پاسیفیك كه همكاری اقتصادی آمریكا وآسیا را پیوند می داد، خارج ساخت.اما كشورهای آسیایی اكنون این قرارداد عظیم اقتصادی را با سایر شركای خود بدون حضور آمریكا پیش می برند.
وی نتیجه گرفته است كه تصمیمات آمریكای دوران ترامپ بدون برخورداری از فرضیه های قوی و عدم درك صحیح از اوضاع و شرایط آسیا ، بازیگران اصلی وتحولات مهم آن اتخاذ می شود كه عواقب آن را بدون شك به این كشور بازمی گرداند.
آساق**1599 **1663**