نواقص ميز خدمت در دستگاه هاي اجرايي آذربايجان غربي رفع شود

اروميه - ايرنا - سرپرست دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري آذربايجان غربي، رفع نواقص ميز خدمت دستگاه هاي اجرايي استان را خواستار شد و گفت: بخشنامه هاي ابلاغي بر اولويت و اصالت ارايه خدمات به صورت الكترونيكي تاكيد دارد.

رسول مقابلي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در حال حاضر تعداد محدودي از خدمات ميز خدمت (آن هم ناقص) به صورت الكترونيكي ارايه مي شود.
وي اضافه كرد: خدمات الكترونيكي در ميز خدمت با هدف حذف روابط شخصي و سليقه اي، تسريع در ارايه خدمات و كاهش نارضايتي و فساد اداري عرضه مي شود.
سرپرست دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري آذربايجان غربي بيان كرد: راه اندازي ميز خدمت در نظام اداري باعث كاهش مشكلات ارباب رجوع در زمان مراجعه به ادارات و انجام خواسته مردم در سريع ترين زمان ممكن مي شود و اين امر مهمترين هدف از اجراي اين طرح در دولت تدبير و اميد است.
مقابلي ادامه داد: تمامي دستگاه هاي اجرايي موظف هستند در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص ميز خدمت الكترونيكي و حضوري اقدام كرده و نتايج را به دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري اعلام كنند.
به گزارش ايرنا ميز خدمت واحد هماهنگ كننده اي است كه در دستگاه هاي اجرايي داراي ارباب رجوع و در طبقه همكف ساختمان مستقر مي شود و يكي از معاونان يا مديران دستگاه كه اختيارات لازم را دارد در اين محل مستقر مي شود و مراجعه كنندگان بدون حضور در واحدهاي داخلي دستگاه، خدمت مورد نياز خود را تنها از طريق اين ميز دريافت مي كنند.
ارايه اطلاعات و راهنمايي هاي لازم به مراجعان در ارتباط با امور مربوط، دريافت مدارك و درخواست هاي مراجعان و انجام امور و درخواست هاي متقاضيان در صورت امكان از وظايف اين ميز است.
در صورتي كه انجام كار ارباب رجوع در اولين زمان مراجعه امكان پذير نباشد، مدير و كاركنان حاضر در ميز خدمت تاريخ مراجعه بعدي يا زمان ارائه خدمت نهايي به مراجعان را تعيين مي كنند.
دريافت نتايج اقدامات انجام شده از واحدهاي ذيربط و اعلام آن به مراجعه كننده، هدايت ارباب رجوع به واحدهاي مرتبط در موارد بسيار ضروري و پس از انجام هماهنگي با واحد اقدام كننده ذيربط نيز از ديگر وظايف اين ميز است.
آن دسته از خدمات دستگاه هاي اجرايي كه قابل عرضه در دفاتر پيشخوان خدمات شهري و روستايي نيست از طريق ميز خدمت دستگاه مربوط ارايه مي شود.
9918 /3072