كمیسیون ویژه بررسی تقلب علمی تشكیل شود

تهران-ایرنا- انجمن علوم سیاسی ایران در نامه ای به وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری تشكیل كمیسیون علمی ویژه بررسی تقلب علمی در پایان نامه ها و رساله ها زیرنظر این وزارتخانه را خواستار شد.

در این نامه كه نسخه ای از آن روز دوشنبه در اختیار گروه دانشگاه ایرنا قرار گرفته ، خطاب به منصور غلامی ، آمده است: از كمیسیون ویژه بررسی تقلب علمی پس از راه اندازی انتظار می رود ، سالانه 20 پایان نامه و رساله علوم سیاسی و روابط بین الملل را به صورت تصادفی راستی آزمایی كند.
در ادامه آمده است : این كمیسیون می تواند پایان نامه ها و رساله ها را به صورت تصادفی و با بهره گیری از نرم افزارهای موجود راستی آزمایی و مجازات خاطیان را طبق قوانین و قواعد مصوب، به وزارت عتف پیشنهاد كند.
«پیشنهاد می شود این كمیته از عضویت و همكاری اعضا شامل یك نفر به نمایندگی از معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ یك نفر به نمایندگی از دانشگاه آزاد اسلامی؛ یك نفر از اعضای هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران؛سه نفر از اعضای هیات علمی علوم سیاسی و روابط بین الملل از سه دانشگاه درجه یك كشور به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تشكیل شود.
انجمن علوم سیاسی در ادامه این نامه آمادگی خود را جهت همكاری با وزارت علوم برای تعریف سازوكارهای اجرایی كردن پیشنهاد خود اعلام كرد.
از نگاه اعضای انجمن علوم سیاسی كاهش كیفیت آموزشی دانشگاه ها و تشدید وضعیت تقلب و سرقت علمی در سال های اخیر موجب نگرانی استادان و محققان برجسته شده و چاره جویی برای آن مورد توجه و اهتمام مدیران نظام آموزش عالی كشور قرار گرفته است، چنان كه منجر به پیشنهاد و تصویب قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در سال 1396 نیز شد.
در این نامه با اشاره به نخستین نامه قدیر نصری، نایب رئیس انجمن، مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم در حاشیه معارفه سرپرست دانشگاه خوارزمی آمده است : در این نامه راهكارهای مورد نظر انجمن علوم سیاسی ایران برای پیشگیری از تقلب علمی این طور بیان شده است.
در ادامه آمده است : نتیجه سیاستی این فرا تحلیل برای رشته علوم سیاسی شامل وضعیت علوم سیاسی و روابط بین الملل به دلیل پذیرش انبوه دانشجو، آموزش به روال سنتی و بالاخره شیوه نامناسب سنجش عملكرد استاد/ دانشجو، عمیقا مخدوش و پرمخاطره شده است. (مرحله بروز بحران) است.
انجمن علوم سیاسی می افزاید : نخستین اقدام عملی پیشنهادی برای كنترل این بحران عبارت است از تحدید واحدهای دانشگاهی فاقد استانداردهای اولیه (اعم از دولتی، پیام نور، آزاد و غیرانتفاعی) با هدف بازگشت اعتبار علم سیاست و جلوگیری از رشد فساد و اقدامات غیرعلمی و نظارت كیفی و موثر بر تولیدات علمی. توضیح آنكه ارتكاب تقلب و تخلف در نگارش پایان نامه، رساله، مقاله و حتی كتاب به روشنی محصول عدم مسئولیت خواهی از افراد خاطی و فرصت طلب و نیز نقص فرایندهای كنترلی است.
**9487**1601**