كشت گياهان دارويي اولويت كشاورزي در حوضه درياچه اروميه است

تبريز- ايرنا - رئيس سازمان نظام صنفي كشاورزي در آذربايجان شرقي با تاكيد بر ضرورت تغيير الگوي كشت و فراهم كردن بستر معيشت جايگزين براي كشاورزان حوضه درياچه اروميه، گفت: كشت گياهان دارويي اولويت فعاليت در حوضه اين درياچه است.

به گزارش ايرنا، عطاء اله هاشمي روز دوشنبه در نشست هم انديشي اعضاي نظام صنفي آذربايجان شرقي در تبريز با بيان اينكه وزارت جهاد كشاورزي و ستاد احياي درياچه اروميه از كشت گياه دارويي در حوضه درياچه حمايت مي كند، اعلام كرد: به ازاي هر هكتار از طرف جهاد كشاورزي 20 ميليون ريال وام به صورت بلاعوض اختصاص مي يابد.
وي ادامه داد: بقيه مخارج كشت گياهان دارويي را هم ستاد تقبل كرده است تا كشاورزان متحمل هزينه هاي اضافه نشوند.
هاشمي با بيان اينكه گياهان دارويي بازار خريد مناسب و ارزش افزوده قابل توجهي دارد، اعلام كرد: آموزش هاي لازم در زمينه كشت اين گياهان به صورت رايگان ارائه مي شود.
وي با تاكيد بر ضرورت حفظ آب و خاك به عنوان منابع اصلي توليد كشاورزي گفت: هر چند شاهد ركوردزني كشاورزان نمونه در زير بخش هاي مختلف هستيم، اما ميانگين توليد در واحد سطح كاهش يافته است.
به گزارش ايرنا، بيش از 25 درصد از گياهان دارويي كشور در آذربايجان شرقي توليد مي شود و از مجموع 90 گونه گياه دارويي مورد استفاده در كشور، 53 گونه آن در اين استان قابل كشت است.
3071/518

سرخط اخبار استان‌ها