تنها 7 درصد خشكي درياچه اروميه ناشي از سدهاست

اروميه - ايرنا - در حالي كه افكار عمومي سهم مهمي از دلايل خشكي درياچه اروميه را به احداث سدهاي متعدد و توسعه بي رويه كشاورزي در اراضي پاياب نسبت مي دهند، به گفته معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي سهم سدها در خشكي اين درياچه تنها هفت درصد برآورد شده است.

«ياسر رهبردين» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: بر اساس بررسي هاي دفتر مطالعات شركت آب منطقه اي و ستاد احياي درياچه اروميه، 93 درصد سهم خشكي درياچه اروميه مربوط به تغيير رژيم بارش ها، تغييرات اقليمي، تغيير الگوي كشت و همچنين افزايش سطح زيركشت در اين حوضه است.
وي با اشاره به اهداف احداث سدها، بيان كرد: سدهاي موجود استان در راستاي تامين آب مطمئن، كنترل و توزيع عادلانه آب، مهار سيلاب ها و جلوگيري از بروز مشكلات و خطرهاي ناشي از وقوع سيلاب احداث شد.
وي بيان كرد: به طور مثال سد شهرچاي اروميه 70 درصد از آب شرب مردم اروميه را تامين مي كند و در سيلاب هاي فروردين 2 سال گذشته شاهد آن بوديم كه خسارت و مخاطره اي براي مردم اين منطقه ايجاد نشد اما در رودخانه هاي باراندوز و نازلو شاهد خسارت به كشاورزان اين مناطق بوديم كه در سيلاب هاي بعدي نيز ادامه يافت.
معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي با انتقاد از برخي آمار غيركارشناسي در موضوع توسعه كشاورزي و با اشاره به اجراي طرح هاي تعادل بخشي در حوضه آبريز درياچه اروميه ادامه داد: حضور مستمر 41 اكيپ گشت و بازرسي در حوضه آبريز درياچه اروميه باعث كاهش اضافه برداشت غيرمجاز از آبخوان ها شده است.
به گفته وي از اقدامات مهم در اين بخش مي توان به توقيف يكهزار و 100 دستگاه موتورپمپ آب غيرمجاز، توقيف 213 دستگاه حفاري غيرمجاز، پر و مسلوب المنفعه كردن سه هزار و 700 حلقه چاه غيرمجاز و نصب و راه اندازي چهار هزار و 500 دستگاه كنتور هوشمند آب و برق بر روي چاه هاي داراي پروانه بهره برداري در حوضه آبريز درياچه اروميه اشاره كرد.
به گزارش ايرنا، در حوضه آبريز درياچه اروميه هفت سد شهرچاي اروميه، بوكان، مهاباد، حسنلوي نقده، زولا و دريك سلماس و ساروق تكاب وجود دارد.
برخي افراد در سال هاي اخير از سهم قابل توجه سدهاي آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي در خشكي درياچه اروميه سخن گفته بودند ولي تا پيش از مطالعات شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي، مطالعه ديگري در اين خصوص صورت نگرفته بود.
8137/3072

سرخط اخبار استان‌ها