براي نخستين بار قرارداد رحم اجاره اي در اراك تدوين شد

اراك - ايرنا - مديركلينيك درمان ناباروري بيمارستان سينا اراك گفت: براي اولين بار در استان مركزي قرارداد رحم اجاره اي با عنوان « حمل جايگزين ساده » توسط اين كلينيك با همكاري مستشار دادگاه تجديد نظر دادگستري اراك تدوين شد.

« عبدالرضا عزيزي » روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: اين قرارد داد در 6 فصل و هر فصل با 30 بند با هدف بازدارندگي در ايجاد هرگونه سوء استفاده و جلوگيري در اجحاف بين والدين ژنتيكي و شريك اجاره دهنده رحم تهيه شده است.
وي ادامه داد: تعهدات والدين ژنتيكي، تعهدات حامل، شرايط اورژانسي و فسخ قرارداد، تعيين وصي داوري و حل اختلاف و تفهيم مطلب به دهنده رحم اجاره اي به دنبال انتقال جنين از فصل هاي اين قرارداد است.
مديركلينيك درمان ناباروري بيمارستان سينا اراك گفت: شريك اجاره دهنده رحم و گيرنده رحم پس از توافق برسر رقم اجاره با همكاري كلينك درمان ناباروري بيمارستان سينا اراك، ملزم به اجراي تعهدات اين قرارداد مي شوند.
مديركلينيك درمان ناباروري بيمارستان سينا اراك گفت: اين قرارداد تمام ابعاد انجام رحم اجاره اي را مورد توجه قرارداده است و كوچكترين نكته قانوني در آن پوشيده نيست.
عزيزي افزود: شريك اجاره دهنده رحم در اين قرارداد بايد اسنادي را به كلينيك تحويل دهد تا جلو هرگونه سوء استفاده در صورت پايان بارداري گرفته شود.
وي اضافه كرد: در بخشي از اين قرارداد دهنده رحم اجاره اي پس از انتقال جنين سه درصد مبلغ را دريافت و پس از شنيده شدن صداي قلب جنين سه درصد و در پايان بارداري 50 درصد مبلغ دريافت مي شود و پس از تولد نوزاد نيز، 50 درصد مبلغ به فرد اجاره دهنده رحم پرداخت مي شود.
مديركلينيك درمان ناباروري بيمارستان سينا اراك گفت: در اين قرارداد بر تامين نفقه دوران بارداري تاكيد شده است و شريك اجاره دهنده رحم بايد دوران بارداري خود را زير نظر متخصصان كلينيك طي كند.
كلينيك فوق تخصصي مدرن درمان ناباروري غرب كشور توسط بخش خصوصي در بيمارستان سيناي اراك فروردين امسال راه اندازي شد.
به روزترين تجهيزات درمان ناباروري موجود كلينيك ناباروري بيمارستان سينا تامين شده است و تمام فرايند ناباروري در اين كلينيك به مراجعان استان مركزي و استان هاي مجاور ارايه مي شود.
راهبري 16 واحد بيمارستاني در استان مركزي با حوزه دولتي، سه بيمارستان با مديريت درمان تامين اجتماعي و 2 بيمارستان نيز خصوصي در اراك و ساوه است.
در حال حاضر 698 پزشك عمومي، 485 پزشك متخصص و فوق تخصص و يك هزار و 726 كارشناس رشته هاي مختلف پيراپزشكي و مامايي در استان مركزي فعاليت دارند.
133 آزمايشگاه مستقل و غيرمستقل 54 مركز اورژانس بيمارستاني، 54 مركز مستقل و غيرمستقل پرتو نگاري، 146 داروخانه و 103 واحد توانبخشي در استان مركزي فعاليت دارد.
6991/3075