مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب كاشان به بهره برداری رسید

كاشان - ایرنا- مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب كاشان و بخشی از شبكه جمع آوری فاضلاب این شهردر آیینی با حضور معاون اول رییس جمهوری به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شركت آب و فاضلاب كاشان روز یكشنبه در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: برای اجرای این طرح افزون بر یك هزار و 330 میلیارد ریال از محل بانك توسعه اسلامی هزینه شده است.
محمدرضا اسدی افزایش ظرفیت تصفیه فاضلاب به میزان 20 هزار مترمكعب در شبانه روز، افزایش جمعیت زیر پوشش به تعداد 100 هزار نفر و توسعه شبكه فاضلاب به میزان 177 كیلومتر را از جمله مزیتهای بهره برداری از این طرح بیان كرد.
وی با اشاره به اینكه طرح فاضلاب كاشان جمعیتی افزون بر 400 هزار نفر را پوشش خواهد، افزود: این طرح كه از سال 82 آغاز شده شامل ساخت چهار مدول تصفیه خانه،650 كیلومتر شبكه جمع آوری و 12 كیلومتر خط انتقال فاضلاب است.
مرحله نخست اجرای مدول یك تصفیه خانه طرح ملی فاضلاب كاشان سال 90 به بهره برداری رسیده بود.
اهالی 10 شهر از توابع شهرستان های كاشان و آران و بیدگل زیر پوشش خدمات شركت آب و فاضلاب كاشان قرار دارند.
6136/8123/6026/