جمعیت دانشجویان دكتری باید به 3.5 درصد افزایش یابد

تهران - ایرنا -عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: بر اساس اهداف نقشه جامع علمی كشور، تعداد دانشجویان دكتری باید 3.5 درصد جمعیت دانشگاهیان افزایش یابد تا پاسخگوی نیاز و توسعه كشور باشد.

بر اساس آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در سال تحصیلی 97-96 تعداد 12 هزار و 794 دانشجو در دوره دكتری حرفه ای و تعداد 25 هزار و 727 دانشجو در دوره دكتری تخصصی دانشگاه ها ثبت نام كردند.
منصور كبگانیان روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا با اشاره به اهمیت كیفیت آموزش دانشجویان دكتری برای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نقشه جامع علمی كشور، تاكید كرد: وزارت علوم به عنوان مرجعِ تربیت كننده دانشجویان دكتری باید از آموزش بدون كیفیت در این مقطع جلوگیری كند.
وی با انتقاد از رواج كیفیت پایین آموزش میان دانشجویان دكتری و بیكار ماندن دانش آموختگان این مقطع، تصریح كرد: وقتی دانشجوی دكتری توان كافی برای تحقیق در مرزهای دانش ندارد، بیكار می ماند. وزارت علوم هم نمی تواند هدف از تربیت دانشجوی دكتری را به علت بد اجرا شدن آن زیر سوال ببرد.
دبیر ستاد نقشه جامع علمی كشور در این زمینه به ارائه مثالی پرداخت و خاطرنشان كرد: وزارت علوم بین سه تا چهار سال گذشته، مجوزهایی به صورت انبوه برای مقطع دكتری دانشگاه آزاد اسلامی صادر كرد كه به این موضوع باید رسیدگی و دلایل آن بررسی شود.
كبگانیان بر این اعتقاد است كه دو فاكتور كیفیت در تربیت دانشجوی دكتری و رسیدن به عدد مدنظر نقشه جامع علمی كشور جزء وظایف وزارت علوم است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد اهرم فشار نقشه جامع علمی كشور برای كاهش دانش آموختگان بیكار و افزایش كیفیت تربیت دانشجوی دكتری، اظهار كرد: نقشه جامع علمی جزء اسناد بالادستی است و وزارت علوم بر این اساس عمل می كند.
یادآور می شود: كبگانیان در حالی بر لزوم افزایش تعداد دانشجویان دكتری تاكید می كند كه پیش از این به خبرنگاران اعلام كرده بود بر اساس آمار سال 96، نرخ دانش آموختگان بیكار به 19 درصد رسید.
از سوی دیگر، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی كاربردی هم تعداد دانش آموختگان بیكار دكتری را بیش از 100 هزار نفر اعلام كرد.
**9492** 1601**