محلول ضد شوری اراضی كشاورزی در استان مركزی ساخته شد

اراك - ایرنا - عضو هیات علمی مركز تحقیقات كشاورزی و هیات مدیره شركت فناور نانو پژوهش مركزی گفت: محلول ضد شوری اراضی كشاورزی با نام P50 نخستین بار در كشور در این استان ساخته شد.

«حمیدرضا دری» روز یكشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تغییر اقلیم، كاهش منابع آب، افزایش عمق چاه‌ها و شوری بیشتر آب های زیر زمینی، مصرف غیر اصولی كود‌های شیمیایی، كاهش منابع آلی خاك از عوامل توسعه شوری در اغلب خاك های ایران و حتی استان‌های شمالی است و شوری اراضی را به یكی از مهمترین مشكلات بخش كشاورزی تبدیل كرده است.
وی ادامه داد: شركت دانش بنیان فناور نانو پژوهش مركزی با برند بیوزر برای مقابله با این مشكل پس از سال ها تحقیق در واحد RCD موفق به ساخت محصول ضد شوری به نام P50 شده است.
عضو هیات علمی مركز تحقیقات كشاورزی استان مركزی خاطر نشان كرد: این محصول با كاهش سریع PH خاك در اطراف ریشه گیاه و تامین تركیبات فسفات ضمن ایجاد شرایط مناسب برای كنترل شوری، موجب توسعه ریشه، افزایش انحلال و جذب عناصر ماكرو و ریز مغذی می‌ شود.
دری گفت: مجموع این عوامل موجب كنترل شوری و افزایش تولید محصول شده و به تدریج حاصلخیزی خاك را افزایش می‌دهد.
مركز تحقیقات كشاورزی استان مركزی در سال 62 و مركز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سال 72 به بهره برداری رسیده است كه با ادغام وارتخانه های كشاورزی و جهاد سازندگی در سال 79 با عنوان مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان مركزی سپس در سال 94 با ادغام مراكز آموزش جهاد كشاورزی استان ها این مركز با نام مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان فعالیت كند.
این مركز دارای بخش های تخصصی پژوهشی مشتمل بر گیاه پزشكی، منابع طبیعی، آبخیزداری، زراعی و باغی، فنی و مهندسی است.
مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان مركزی دارای هفت ایستگاه تحقیقاتی است كه بستر مناسبی برای اجرای طرح های تحقیقاتی فراهم كرده است.
2 ایستگاه از این ایستگاه ها به صورت ملی (پردیس تحقیقات و آموزش ملی لوبیای خمین و پردیس تحقیقات و آموزش انار ساوه) و پنج ایستگاه دیگر (ایستگاه منابع طبیعی مهندس یونسی خسبیجان، گیاهان دارویی علی آباد، علوم دامی فدك، آبخوانداری خشكرود و ایستگاه تحقیقات كشاورزی اراك) به صورت استانی فعالیت می كنند.
1955/6013/