فراز و فرود تنش ميان جريان حكمت و عصائب اهل الحق عراق

بغداد - ايرنا - با اعلام منابع امنيتي مبني بر پيدا شدن متهم به قتل صاحب يك رستوران در بغداد، پيش بيني مي شود، تنش دو روز اخير ميان جريان حكمت ملي به رهبري سيد عمار حكيم و جنبش عصائب اهل الحق به رهبري شيخ قيس الخزعلي فروكش كند.

به گزارش ايرنا، كشته شدن 'عماد المياحي' صاحب يك رستوران معروف در منطقه شهرك صدر بغداد در روز پنجشنبه و ادعاي شبكه تلويزيوني الفرات مبني بر اين كه قاتل دستگير شده و كارت هاي عضويت جنبش عصائب اهل الحق را همراه داشته است، تنش و درگيري لفظي و رسانه اي شديدي ميان اين دو گروه سياسي درگرفت.
برغم تكذيب اين خبر از سوي سخنگوي وزارت كشور، شبكه الفرات به تكرار اتهامات خود ادامه داد و مسوولان دو گروه نيز به اظهارات و صدور بيانيه هاي تند عليه يكديگر ادامه دهند و يكديگر را به خيانت، فساد اقتصادي و جنايت محكوم كردند.
تنش تا جايي ادامه يافت كه هر دو گروه اعلام كرد امروز شنبه در اعتراضات به اتهامات مطرح شده، دست به تظاهرات در بغداد خواهد زد.
سرانجام ميانجيگري 'برهم صالح' رئيس جمهوري عراق سبب شد تا حدي كنش ها و واكنش هاي رسانه اي ميان دو گروه فروكش كند و برنامه تظاهرات نيز لغو شود.
اكنون با اعلام منابع امنيتي مبني بر اين كه قاتل المياحي شناسايي و بازداشت شده و گزارش برخي روزنامه نگاران عراقي مبني بر اين كه تحقيقات اوليه نشان مي دهد كه نامبرده هيچ وابستگي به دسته يا گروه سياسي ندارد، به نظر مي رسد تنش ميان دو گروه بازهم كاهش يابد.
در حالي كه هنوز چند ماهي از بحران بصره كه درپي هفته ها اعتراضات خياباني، مقر چندين مركز دولتي و حزبي مورد حمله قرار گرفت و به آتش كشيده شد، نمي گذرد و بسياري از ناظران، بصره بعنوان كانون اصلي - اجتماعي - تشيع عراق را آتش زيرخاكستر مي دانند، سربرآوردن بحران ديگري ميان اين گروهها نگراني هايي را از آغاز دوباره روند اعتراض و خشونت ايجاد كرده است.
با اين حال به نظر مي رسد، مقامات عراقي با درك اهميت اين امر بسرعت براي كاهش اين تنش ها فعال شده اند و ساعات آينده مشخص خواهد شد اين تنش به كدام سمت و سو خواهد رفت اما روزنامه نگاران عراقي كه موضوع را دنبال مي كنند از پايان اين 'فتنه' خبر مي دهند.
تنش 48 ساعت اخير ميان اين دو گروه عراقي كه يكي جزو فراكسيون فراكسيون اصلاح و بازسازي (با محوريت مقتدا صدر، عمار حكيم و حيدر العبادي) و ديگري جزو فراكسيون سازندگي (با محوريت هادي عامري، نوري مالكي و فالح فياض) است در حالي شكل گرفت كه همزمان اختلافات سياسي ميان احزاب بر سر انتخابات چند وزير باقيمانده كابينه بويژه وزراي كشور (شيعيان)، دفاع (اهل سنت) و دادگستري (كردها) نيز چند ماهي است مانع تكميل كابينه 'عادل عبدالمهدي' شده است كه از اوايل آبانماه قدرت را در اين كشور بدست گرفته است.
خاورم*4*380**