استاندار كرمان خواستار برخورد با عاملان اذیت كودكان كار شد

كرمان - ایرنا - اداره كل روابط عمومی استانداری كرمان اعلام كرد: بلافاصه پس از انتشار فایل ویدیویی مربوط به كارگر شهرداری و كودكان كار، محمد جواد فدایی استاندار دستور رسیدگی به این موضوع را از طرق مختلف صادر كرد.

به گزارش ایرنا ، كلیپی حاوی تصاویری از آزار و اذیت با محتوای خورانیدن گل به 2 كودك كار امروز(شنبه) در فضای مجازی استان كرمان منتشر شد و موجب رنجش و تخریب افكار عمومی در شهر كرمان شده است.
به گزارش شامگاه شنبه روابط عمومی استانداری كرمان ،با توجه به اهمیت موضوع دو تیم جداگانه به سرپرستی مدیران كل حراست و بازرسی استانداری در حال بررسی موضوع هستند.
همچنین استاندار كرمان شخصا از طریق شهردار نیز دستور رسیدگی به موضوع را صادر كرد.
این گزارش حاكیست ، كارگر خاطی از كارگران یكی از مجموعه های پیمانكار شهرداری كرمان است و اینك تحقیقات در این خصوص با حضور وی در بازرسی استانداری در حال انجام است .
دكتر فدایی استاندار كرمان خواستار برخورد با خاطیان و دلجویی از این دو كودك كار و حمایت از آنها شد.
5054