تعداد شاغلان بومي صنايع شازند حدود 700 نفر است

اراك - ايرنا - نماينده مردم شازند در خانه ملت گفت: تعداد شاغلان بومي در صنايع اين شهرستان از زمان آغاز به كار صنايع شازند تا سال 95، 300 نفر بوده كه تاكنون به 700 نفر رسيده است.

« علي ابراهيمي » در ديدار مسئولان با مردم روستاي كزاز افزود: مسوولان، وظيفه خود مي دانند كه در جمع مردم حضور پيدا كرده و پيگير مشكلات و مطالبات به حق مردم باشند.
وي گفت: 26 سال از راه اندازي صنايع در شازند مي گذرد كه در طي اين سال ها نيز بايد سهم جذب نيرو مطالبه مي شد تا شاهد جذب نيروي بومي بيشتري در صنايع بوديم.
ابراهيمي با بيان اينكه بيشترين آسيب در خصوص صنايع مربوط به كزاز است، عنوان كرد: تيمي شامل نمايندگان فرمانداري، دفتر نماينده، اداره كار، محيط زيست و ديگر مسوولان مرتبط، تشكيل خواهد شد و موضوعات اشتغال، محيط زيست و آلودگي هاي احتمالي با جديت دنبال مي شود.
فرماندار شازند نيز در اين نشست گفت: معضل بيكاري تنها مربوط به روستاي كزاز نيست و در ديگر نقاط شهرستان وجود دارد.
« مصطفي عرب» افزود: شازند بعد از اراك، رتبه دوم بيكاري را در استان مركزي دارد كه اين موضوع زيبنده اين شهرستان نيست.
وي ادامه داد: در حوزه اشتغال شازند نبايد صرفا در حوزه صنايع تمركز كرد بلكه بايد به حوزه كارآفريني نيز وارد شد تا از ظرفيت هاي بخش خصوصي بهره برد.
فرماندار شازند گفت: موضوع جاده هاي روستا نيازمند اعتبارات است كه مسؤوليت اجتماعي صنايع ايجاب مي كند به اين موضوع توجه بيشتري داشته باشند.
در ادامه اين نشست، وجود بوي نامطبوع صنايع، پيگيري وعده هاي مسئولان، عدم جذب مناسب نيروهاي روستاي كزاز در صنايع، جلوگيري از بسته شدن چاه هاي آب و وضعيت نامناسب جاده هاي روستايي از سوي مردم كزار مطرح شد.
3005/3075