مقايسه دو بندر چابهار و گوادر از نگاه اوراسيا تايمز

دهلي نو - ايرنا - اوراسيا تايمز نوشت: اهداف پروژه هند در بندر چابهار ايران با بندر گوادر پاكستان كه با سرمايه گذاري چين ساخته شده است متفاوت است. اما هند و چين هر دو خواسته هاي مشابهي را دنبال مي كنند كه آن تجارت و دسترسي به بازار هاي جديد است.

به گزارش ايرنا، به نقل از اين تارنما، بندر چابهار ايران از لحاظ مختلف براي هند اهميت زيادي دارد و مهمترين دليل آن موقعيت راهبردي اين بندر است. با ادامه اختلافات با كشور هاي همسايه خود از جمله پاكستان و چين، هند تصميم گرفته است تا يك مسير جديد براي دسترسي به كشور هاي غرب و آسياي مركزي ايجاد كند و منافع خود را در افغانستان گسترش دهد.
فاز اول اين بندر در ماه دسامبر سال 2017 با حضور حسن روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران و نمايندگاني از هند و ساير كشور هاي منطقه افتتاح شد. اخيرا نيز هند كنترل امور اين بندر را بر عهده گرفت و يك دفتر را به طور رسمي در آن افتتاح كرد. از طريق چابهار هند خواهد توانست پس از يك دهه تلاش به هدف خود يعني دسترسي به افغانستان و آسياي مركزي برسد.
بندر چابهار كه در درياي عمان قرار گرفته است دسترسي هند به افغانستان از طريق دريا را آسان مي كند. دولت هند متعهد به سرمايه گذاري 500 ميليون دلاري براي توسعه چابهار و همچنين سرمايه گذاري 1.5 ميليارد دلاري براي ساخت مجموعه اي از جاده ها و راه آهن شده است.
سال گذشته هند دو محموله گندم را از طريق بندر چابهار به افغانستان صادر كرد. اين اقدام با هدف اثبات اعتبار اين مسير و گسترش ورود محموله هاي جهاني پيش از فعال شدن كامل بندر چابهار انجام شد.

چابهار در ايران و گوادر در كشور پاكستان قرار گرفته است. بندر چابهار ايران در فاصله 70 كيلومتري از بندر گوادر پاكستان واقع شده است. افزايش رقابت هند با رقيبان بزرگ خود يعني چين و پاكستان به توسعه بندر چابهار منجر شده است.
چين قصد دارد از طريق بندر گوادر به درياي عرب دست يابد و پروژه جاده ابريشم آبي خود را گسترش دهد. بندر گوادر به گونه اي طراحي شده است كه مي تواند حجم زيادي از كانتينر ها را از طريق كريدور اقتصادي چين و پاكستان (CPEC) منتقل كند.
بندر چابهار دسترسي راهبردي به افغانستان را فراهم مي كند. پاكستان هميشه با دسترسي هند به خاك اين كشور جهت تجارت با افغانستان مخالفت كرده است كه اين امر دهلي نو را مجبور به جست و جو براي مسير هاي جايگزين كرد. بنابراين بندر چابهار بهترين گزينه براي هند جهت دور زدن پاكستان در تجارت با افغانستان است.
هند همچنين به دنبال دسترسي به كريدور بين المللي حمل و نقل شمال و جنوب(INSTC) جهت گسترش سهم خود در بازار هاي كشور هاي آسياي مركزي است.
كريدور بين المللي شمال-جنوب از مسيرهاي راهبردي در نيم‌كره شرقي جهان است.
موقعيت استراتژيك، ژئوپلتيك و ژئواكونوميك ايران مورد توجه كشورهاي بزرگ جهان بوده و هست. موقعيت مناسب ريلي و جاده‌اي و دسترسي ايران به سواحل طولاني در خليج فارس، درياي عمان، درياي مكران، سواحل درياي خزر در سالهاي اخير بسيار مورد توجه توليدكنندگان بزرگ اقتصادي جهان بوده است.
موافقتنامه كريدور حمل ونقل بين‌المللي شمال - جنوب در شهريور ماه 1379 در سن پترزبورگ به امضاي وزراي حمل و نقل سه كشور ايران، هند و روسيه رسيد.
هند بدون شك از طريق بندر چابهار حضور خود در منطقه آسياي مركزي را گسترش خواهد داد، به خصوص در زماني كه چين صادرات گسترده اي به اين منطقه دارد.
ايران هميشه اعلام كرده است كه بندر چابهار يك رقيب بندر گوادر نيست بلكه اين دو بندر تكميل كننده يكديگر هستند. اما هند و چين سرمايه گذاري هاي گسترده اي براي توسعه اين بنادر انجام داده اند تا امتياز بيشتري براي رقابت در زمينه اقتصادي به دست آورند.
براي هند، بندر چابهار به معني ادامه حضور در يك رقابت جهاني به خصوص در مقابل چين است. از سوي ديگر چين خواهان حفظ حضور و قدرت خود در درياي عرب است.
آساق**267**1663**

سرخط اخبار جهان