تاخير در اعلام نتايج انتخابات افغانستان صداي مجلس را درآورد

كابل - ايرنا - احزاب سياسي، اعضاي مجلس نمايندگان و ناظران انتخابات در افغانستان، نسبت به تأخير در اعلام نتايج، انتخاباتي كه 28 و 29 مهر ماه امسال در اين كشور برگزار شد، انتقاد دارند و هر روز نيز بر ابعاد اين اعتراض افزوده مي شود.

به گزارش ايرنا، مجلس افغانستان در جلسه علني امروز شنبه نيز تحت شعاع اين تأخير قرار داشت و ضمن انتقاد از اعلام نشدن نتايج ابتدايي و نهايي انتخابات مجلس افغانستان ،كميسيون مستقل انتخابات را به عنوان متولي اين امر متهم به فساد كردند
«علي اكبر اسمي» عضو مجلس نمايندگان و معاوم كميسيون امور دفاعي مجلس گفت كه شماري از كارمندان كميسيون انتخابات به فساد آلوده هستند و از نامزدان تقاضاي پول نامشروع كرده و با اينگونه اعمال نتيجه انتخابات را به بحران مواجه مي سازند.
شماري از نهادهاي ناظر بر انتخابات مجلس افغانستان مي گويند كه به علت معاملات پنهاني اعضاي كميسيون انتخابات با شماري از نامزدان، اعلام نتايج نخستين انتخابات مجلس كابل و نيز اعلام نتايج نهايي انتخابات با تأخير رو به ‌رو شده است.
«مروه اميني» سخنگوي نهاد داخلي نظارت بر انتخابات افغانستان يا «فيفا» هم شكايت كرد كه طولاني‌ شدن روند اعلام نتايج انتخابات با فسادهاي مالي مواجه است از ادامه اين روند ابراز نگراني كرد.
«عبدالله قرلق»، عضو مجلس سناي افغانستان هم به اين باور است كه تقلب گسترده و مديريت ضعيف در برگزاري انتخابات مجلس افغانستان از جمله در كابل پايتخت، سبب شده كه كميسيون نتواند آن را جمع كند.
«سيد حفيظ الله هاشمي» سخنگوي و يكي از اعضاي رهبري كميسيون انتخابات تأخير بررسي هاي كميسيون رسيدگي به شكايت هاي انتخاباتي را دليل تعويق اعلام نتيجه برخي از استان هاي دانسته است.
«علي رضا روحاني» سخنگوي كميسيون رسيدگي به شكايت هاي انتخاباتي مي گويد كه كار بررسي و رسيدگي به شكايت هاي 12 استان به پايان رسيده و كار رسيدگي به شكايت هاي 10 استان ديگر هم در حال نهايي شدن است و تا آخر اين هفته پايان خواهد يافت و بزودي نتيجه كاري خود را در اختيار كميسيون انتخابات قرار خواهد داد.
بيش از هشتاد روز از برگزاري انتخابات مجلس افغانستان كه به تاريخ 28 و 29 مهرماه گذشته در 32 استان اين كشور برگزار شد، مي گذرد اما كميسيون انتخابات افغانتسان موفق نشده است كه براساس تقويم اعلام شده، مراحل كاري خود را به پيش ببرند كه اين تأخير باعث انتقادهاي زيادي از طرف احزاب سياسي، مجلس، نامزدان و مردم مواجه شده است.
قرار بود نتيجه اتبدايي انتخابات در 15 آبان ماه و نتيجه نهايي در اول دي ماه اعلام شود اما تاكنون كميسيون موفق نشده است كه تنها نتيجه ابتدايي را بصورت كامل اعلام كند و از نتيجه اي نهايي خبري نيست.
آساق*291**1663**