صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در 9 ماه به 7.2 میلیارد دلار رسید

تهران- ایرنا- ارزش صادرات بخش معدن وصنایع معدنی در دوره 9 ماهه امسال به بیش از هفت میلیارد و 288 میلیون دلار رسید كه نسبت به دوره مشابه پارسال یك درصد افزایش نشان می دهد و در مجموع 22 درصد كل صادرات كشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از جداول آماری منتشر شده گمرك، میزان صادرات بخش معدن وصنایع معدنی در این مدت، از 44 میلیون و 721 هزار تن گذشت كه در مقایسه با 9 ماهه پارسال، افت 10درصدی دارد؛ با یان حال 51 درصد وزنی صادرات این دوره را شامل می شود.

** زنجیره فولاد و محصولات رتبه نخست
بر پایه این آمار، در 9 ماهه امسال ارزش زنجیره فولاد و محصولات فولادی به وزن بیش از 7.252 میلیون تن، به بیش از 3 میلیارد و 442 میلیون دلار رسید.
میزان صادرات زنجیره فولاد و محصولات فولادی نیز در این مدت از نظر ارزش و وزن به ترتیب 36 و 11 درصد نسبت به دوره مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.

** مس و محصولات پایین دستی در جایگاه دوم
براساس آمارهای عملكرد دوره یادشده، بیش از 256.4 هزار تن به ارزش افزون بر 642.9 میلیون دلار صادرات انجام شد كه از نظر وزنی 55 درصد نسبت به 9 ماهه سال 96 كاهش داشت اما از لحاظ ارزش هشت درصد رشد نشان می دهد.
بنابراین مس و محصولات پایین دستی در این دوره، با سهم 9 درصدی ارزش كل این بخش، در جایگاه دوم قرار گرفت.

** زنجیره سیمان در رده سوم ارزش صادراتی
زنجیره سیمان نیز در كارنامه تجارت خارجی بخش معدن وصنایع معدنی در مدت 9 ماهه امسال با صادرات بیش از 12 میلیون تن به ارزش افزون بر 407.7 میلیون دلار، سهم 6 درصدی از كل را به خود اختصاص داد.
علاوه براین، ارزش صادرات زنجیره سیمان از نظر ارزش و وزن نسبت به 9 ماهه مشابه پارسال به ترتیب 9 درصد كاهش و یك درصد رشد را ثبت كرد.

** رشد قابل توجه صادرات كنسانتره سنگ آهن
آمارهای مورد بررسی نشان می دهد كه صادرات كنسانتره سنگ آهن در این مدت، به بیش از چهار میلیون و 744 هزار تن رسید كه ارزش آن افزون بر 346.4 میلیون دلار بود.
صادرات كنسانتره سنگ آهن از نظر ارزش و وزن به ترتیب نسبت به 9 ماهه پارسال (فروردین لغایت آذر 96) یك هزار و 352 درصد و یك هزار و 619 درصد افزایش داشت.
سهم كنسانتره سنگ آهن از كل صادرات این بخش پنج درصد بود كه رتبه چهارم را در این رده بندی از آن خود ساخت.

** ارزش بیش از 2.5 میلیارد دلاری واردات
براساس این آمارها، ارزش واردات بخش معدن وصنایع معدنی در 9 ماهه امسال به رقم افزون بر 2 میلیارد و 539 میلیون دلار رسید كه در مقایسه با دوره مشابه پارسال، كاهش 31 درصدی یافت.
میزان وزنی واردات بخش معدن وصنایع معدنی در این دوره بیش از 2 میلیون و 830 هزار تن بوده كه نسبت به مدت مشابه پارسال، 38 درصد كاهش نشان می دهد.
سهم معدن و صنایع معدنی از كل واردات كشور در مدت مورد بررسی در بخش ارزش هشت درصد و از وزنی 13 درصد ثبت شد.
به گزارش ایرنا، براساس آمار گمرك جمهوری اسلامی ایران، در 9 ماهه امسال 86 میلیون و 940 هزار تن كالای غیرنفتی به ارزش 33 میلیارد و 358 میلیون دلار از كشور صادر شد كه از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه پارسال 5.4 درصد رشد را نشان داد.
همچنین در مدت این گزارش، 23 میلیون و 871 هزار تن كالا به ارزش 32 میلیارد و 620 میلیون دلار كالا وارد كشور شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 13.27 درصد و ارزشی 15.9 درصد كاهش داشت.
رقم 738 میلیون دلار نشان دهنده مازاد تراز تجارت خارجی كشور در 9 ماهه امسال بود.
در این مدت، بازار كشورهای عراق، چین، امارات متحده عربی، افغانستان و تركیه عمده جذب كنندگان كالاهای صادراتی ایران بودند كه رتبه نخست را عراق با واردات 6 میلیارد و 929 میلیون دلار كالا به خود اختصاص داد؛ در واقع 20.7 درصد سهم ارزشی صادرات كالاهای ایرانی در اختیار این كشور بود.
چین نیز با جذب 6 میلیارد و 749 میلیون دلار كالای ایرانی سهم ارزشی 20.2 درصدی را از آن خود ساخت.
امارات با پنج میلیارد و 134 میلیون دلار، افغانستان با 2 میلیارد و 337 میلیون دلار و تركیه با یك میلیارد و 912 میلیون دلار در رده های بعدی واردكنندگان كالای ایرانی قرار داشتند.
اقتصام ** 1559 ** 2023

سرخط اخبار اقتصاد