پاداش به مجموعه غیرمولد از ایرادهای اقتصاد كشور است

مشهد - ایرنا - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران گفت: در كشورمان مدام به مجموعه های غیرمولد پاداش می‌دهیم و مولدها را هم دایم جریمه می ‌كنیم كه این از ایرادهای اقتصاد ایران است.

به گزارش ایرنا، غلامحسین شافعی روز شنبه در نشست كمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مشهد افزود: مادام كه شاهد چنین رخدادهایی هستیم توسعه كمتر رخ می‌دهد.
او ادامه داد: نظام پاداش دهی كشور همیشه به كارهای غیرمولد نظر دارد و موسسات مالی و اعتباری كه اكنون به مشكلات آنها رسیدگی می‌شود دچار كسری منابع مالی است اما همه به دنبال آن هستند كه این كسری منابع را از بخش مولد اقتصادی جبران كنند.
وی ادامه داد: تاكنون چنین بوده كه تولید ثروت در ایران بیش از آنكه از كارهای مولد حاصل شود از كارهای غیرمولد ایجاد می‌ شده و اگر این روند ادامه پیدا كند به توسعه دست نخواهیم یافت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران به لایحه بودجه سال 1398 نیز اشاره و بیان كرد: آنچه در نظام بودجه ‌ریزی دنیا مطرح بوده و ما از آن به دور هستیم، اصل تقدم منابع بر مصارف است كه رعایت نمی شود، از ویژگی های مثبت بودجه 98 مشاركت بخش عمومی و خصوصی در تدوین مسایل بودجه ‌ای بود كه به انجام واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی منجر شد.
وی گفت: در بودجه نباید بر خلق منابع تاكید كرد بلكه هنر برنامه ‌ریزان و بودجه نویسان دولت باید این باشد كه برای كاهش هزینه‌ ها اقدام كنند.
شافعی در ادامه همچنین رشد و توسعه اقتصادی را دو امر كامل متفاوت توصیف و بیان كرد: در هر توسعه ‌ای رشد ایجاد می ‌شود اما از هر رشدی توسعه ایجاد نمی ‌شود. همواره در بودجه ها شاهد رشد اقتصادی هستیم و خیلی كم به امری مانند توسعه می‌ پردازیم.
وی افزود: استانداران هم به مسائل بودجه ای نگاه هزینه ‌ای دارند كه غلط است زیرا نگاه استانداران به بودجه باید نگاه درآمدی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران همچنین كمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی را از كمیسیونهای سرآمد كشور معرفی و بیان كرد: این كمیسیون نه تنها تاثیرگذاری استانی بلكه تاثیرگذاری ملی داشته و در تصمیم ‌گیریهای ملی بسیار موثر بوده است كه باید قدردان این تلاشهای سازنده بود.
وی افزود: حدود هفت درصد معادن كل دنیا در ایران قرار دارد اما سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی چهار درصد است كه این سهم با این دارایی معدنی كشور مطابقت ندارد و عقب ماندگی بخش معدن با این ارقام كاملا مشهود است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران ادامه داد: معدن در توسعه صنعتی یكی از مولفه‌های اصلی است و نیازمندیهای كشورهای نزدیك ایران به بخش معدن در آینده افزایش خواهد یافت. شاید ایران یكی از بهترین گزینه‌ها برای تامین زیرساختهای توسعه صنعتی كشورهای حاشیه خلیج فارس باشد و باید برای این امر از هم اكنون برنامه ‌ریزی كرد.
وی گفت: یكی از دلایل موفقیت كمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم‌ افزایی بخشهاست كه نقطه تمركز مثبتی می باشد كه اتاق باید بر آن تاكید كند یعنی دولت و بخش خصوصی در مسائل اقتصادی باید مكمل هم باشند و اگر غیر از این رقم بخورد نتایج خوبی حاصل نخواهد شد.
1922/1858