شرايط راه اندازي پيوند قلب در كرمانشاه فراهم است

كرمانشاه - ايرنا - رييس دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه با بيان اينكه از سال 68 تاكنون بيش از يك هزار و 650 مورد پيوند كليه در استان صورت گرفته، از وجود شرايط براي راه اندازي جراحي پيوند قلب در علوم دانشگاه پزشكي كرمانشاه نيز خبر داد.

به گزارش ايرنا، محمودرضا مرادي روز شنبه در نخستين دوره آموزشي تخصصي و مديريتي فراهم آوري اعضاي پيوندي استان كه در محل مجتمع علمي و فرهنگي بوستان كرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: تاكنون 156 مورد پيوند قرنيه، 88 مورد پيوند مغز و استخوان در استان انجام شده است.
وي ادامه داد: اين جلسه كه با حضور همكاران تهران و متخصصان و پزشكان رسميت يافته اين مجوز را به دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه داده كه فراهم آوري اهداي عضو از دهندگان مرگ مغزي استان انجام شود تا زمينه ساز راه اندازي پيوند قلب در دانشگاه شود.
وي از وجود بيش از 32 هزار نفر بيمار دياليزي در كشور خبر داد و گفت: هزينه هر بار دياليز نزديك به 400 هزار تومان است و تعداد پيوند كليه در سال به ميزان 2 هزار و 500 مورد است.
مرادي از شيوه هشت درصدي نارسايي هاي قلبي خبر داد و ادامه داد: از زماني كه پيوند كبد در ايران راه اندازي شده بيش از 6 هزار نفر پيوند كبد انجام شده است.
وي يادآور شد، اين آمارها نشان دهنده شيوع بالاي بيماري هايي است كه نياز به درمان مناسب دارند و اكنون 2 روش براي پيوند عضو بدن وجود دارد كه يك راه استفاده از دهنده زنده و ديگري استفاده از جسد است.
وي ادامه داد: استفاده از دهنده زنده با عوارضي همراه است كه بايد بيمار اهدا دهنده عضو، بيهوشي را تحمل كند و بستري شود و از سوي ديگر عوارض جراحي و نقاهتي موجب بيكارشدن و خانه نشيني موقت وي مي شود و ممكن است با مشكلات روحي براي بيمار همراه باشد.
وي از محدوديت در اهداي ارگان ها به عنوان يكي ديگر از مشكلات اهداي بدن از دهنده زنده ياد كرد.
مرادي ادامه داد: بنابراين بايد دنبال جايگزيني ديگر بود كه در سطح دنيا و در سطح كشور استفاده و برداشت از جسد مناسب كه در چنين شرايطي مي توان از ارگان هاي بيشتري مثل ريه، پانكراس، كبد و قرنيه استفاده كرد.

** 25 هزار بيمار در ليست دريافت عضو
اين مسئول ادامه داد: از جمعيت 81 ميليون نفري كشور، 16هزار نفر به دنبال تصادفات جان مي دهند كه از اين ميزان بين پنج تا هشت نفر دچار مرگ مغزي مي شوند كه قابليت اهداي عضو در اين افراد وجود دارد و بيش از 25 هزار نفر بيمار نيازمند دريافت عضو هستند.
وي با بيان اينكه در ايران 11.5 به ازاي هر ميليون نفر اهدا انجام مي شود، از پيوند 45 هزار مورد كليه به عنوان بيشترين اهداي عضو ياد كرد و گفت: مغز و استخوان و كبد نزديك به پنج هزار نفر و پيوند قلب حدود 900 نفر انجام شده است.
مرادي اظهار داشت: آمارها نشان مي دهد وضعيت كشور اين مورد را قبول كرده و به سمت احياي بيماران مغزي حركت كرده است.
وي يادآور شد، روزانه هفت تا 10 نفر به دليل نبود دهنده براي دريافت عضو از بين مي روند.
مرادي ادامه داد: نخستين بار امام راحل در ارديبهشت 68 به دنبال صدور فتوا، مجوز اهداي بدن را صادر كردند كه به عنوان جزيي از قانون در سال 79 به تصويب رسيد و اجازه پيوند اعضا صادر شد.
مرادي اضافه كرد، مقام معظم رهبري در جلسه اي كه شرايط و وضعيت بيماران مغزي براي ايشان از لحاظ علمي تشريح شد، نيز مجوز اين كار را صادر كردند.
7460/8066

سرخط اخبار استان‌ها