گواهي رسمي ثبت جهاني انگور ملاير در فائو صادر شد

همدان- ايرنا- نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي گفت: پس از ثبت نظام توليد انگور ملاير در سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي ملل متحد(فائو) گواهي ثبت اين اقدام توسط اين سازمان به صورت رسمي به جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد.

محمد كاظمي روز شنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: تاييديه نظام توليد انگور ملاير به عنوان پنجاه و سومين نظام ميراث كشاورزي جهان توسط سازمان فائو به صورت رسمي ابلاغ شد.
وي صدور گواهي رسمي ثبت بين المللي نظام توليد انگور در ملاير منطبق بر شاخص هاي جياس(GIAHS) توسط سازمان فائو در تاريخ 30 نوامبر 2018 را به عنوان نقطه عطف مسير رشد و شكوفايي بخش كشاورزي اين شهرستان دانست.
نائب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس دهم ادامه داد: اين گواهي رسمي در نامه شماره 97/3/2381 در تاريخ 17 ديماه 97 توسط رييس موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي وزارت جهاد كشاورزي و دبير كميته ملي جياس ايران ابلاغ شد.
كاظمي بيان كرد: در همين راستا و با تاييد اين رخداد جهاني مهم، بستر بهره برداري از اين ظرفيت بين المللي براي توسعه كمي و كيفي عرصه كشاورزي و باغداري ملاير و رونق اقتصادي مضاعف در اين حوزه فراهم شد.
به گزارش ايرنا، دهم آذرماه ماه امسال پرونده نظام توليد انگور ملاير به عنوان دومين ميراث كشاورزي ايران و پنجاه و سومين ميراث جهاني كشاورزي در سازمان فائو به ثبت رسيد.
بنابر اعلام فائو، اين دستاورد مهم با پذيرش مدارك، مستندات و دفاعيه هاي ارايه شده در اجلاس گروه مشاوران علمي دبيرخانه ميراث هاي مهم كشاورزي جهاني(GIAHS) از تاريخ هفتم الي دهم آذرماه سال جاري در سازمان فائو در شهر رم ايتاليا حاصل شد و اين ثبت با آزمونه (پايلوت) دره جوزان شهرستان ملاير صورت گرفت.
لازم به ذكر است ثبت ميراث هاي كشاورزي مهم جهاني(GIAHS) ابتكار عمل سازمان فائو است كه از سال 2002 آغاز شده است.
هدف از اين ابتكار عمل، شناسايي، معرفي و حفاظت از ميراث كشاورزي جهاني است.
ملاير داراي بيش از 10 هزار هكتار انگور است كه سالانه قادر به توليد بيش از 240 هزار تن انگور است.
7528/2087