مطالبات پرستاران استان مركزي 200 ميليارد ريال است

اراك - ايرنا - رئيس هيات مديره نظام پرستاري استان مركزي گفت: يك هزار و 500 پرستار اين استان حدود 200 ميليارد ريال مطالبات معوق دارند.

«محسن غنجي» روز شنبه همزمان با سالروز ولادت حضرت زينب (س) در گفت و گو با ايرنا افزود: مطالبات پرستاران استان از فروردين ماه امسال تاكنون پرداخت نشده است.
وي اظهار داشت: برابر استاندار جهاني به ازاي هر تخت بيمارستاني 2 و 6 دهم درصد پرستار نياز است اما در ايران يك و هشت دهم درصد تعريف شده است.
رئيس هيات مديره نظام پرستاري استان مركزي گفت: در استان مركزي تعداد پرستاران از ميانگين كشور هم كمتر است و به ازاي هر تخت 9 دهم پرستار ارايه خدمات دارند و در برخي مراكز درماني به علت كمبود پرستار اين تعداد به هفتم دهم هم مي رسد.
غنجي افزود: مدت زمان نوبت كاري پرستاران براساس سابقه تعريف شده است و از 36 تا 44 ساعت در هفته تعيين شده است.
وي اظهار داشت: 120 پرستار هرسال از چهار مركز آموزش پرستاري استان دانش آموخته مي شوند كه نيازمند ايجاد فرصت اشتغال و جذب در مراكز درماني هستند.
رئيس هيات مديره نظام پرستاري استان مركزي، تاخير در پرداخت معوقات، كمبود نيروي پرستاري، اجرا نشدن قانون سختي كار و تعرفه قانوني، محول شدن فعاليت هاي خارج از وظايف پرستاران، استاندارد نبودن فضاي كار، نقص در رفاهيات و نبود ارزيابي دوره اي سلامت را از عمده مشكلات جامعه پرستاري استان مركزي برشمرد.
وي، استان مركزي 21 مركز درماني دارد كه مديريت 15 بيمارستان با حوزه دولتي و سه بيمارستان خصوصي و سه بيمارستان با مديريت درمان تامين اجتماعي است.
6991/075