كاهش سن اعتیاد، معضلی كه نباید غفلت كرد

اصفهان - ایرنا -كاهش سن اعتیاد به مواد مخدر یكی از دغدغه های مهم اجتماعی است كه به تاكید كارشناسان میزگرد ایرنا اصفهان با توانمندسازی و آگاهی بخشی جامعه و تامین نیازها و فراهم كردن نشاط و شادابی جوانان و نوجوانان می توان از گسترش این پدید شوم جلوگیری كرد.

به گزارش ایرنا ، اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یكی از مهمترین پدیده های شوم اجتماعی، جوامع مختلف را درگیر كرده كه امروزه توزیع انواع مواد به دلیل دسترسی آسان و درآمد بالا برای قاچاقچیان، جامعه را فراگرفته و توزیع مواد مخدر صنعتی بر آسیب آن بیش از گذشته افزوده است.
كاهش سن اعتیاد و گرایش جوانان و نوجوانان به اعتقاد صاحبنظران امر تهدیدی جدی برای كشور است كه باید نهادهای مختلف ، مسئولان امر، تشكل های مردم نهاد، استادان و رسانه ها بیش از پیش به آن بپردازند و با ارائه راهكارهای عملیاتی از پیشرفت این بلای خانمان سوز پیشگیری كنند.
توزیع آسان مواد مخدر به روشهای گوناگون برای تخریب نسل جوان و نوجوان غیرقابل انكار است و با توجه به سودآوری زیاد در این عرصه و تبدیل آن به سومین منبع درآمدی دنیا وظایف همه را نسبت به این آسیب اجتماعی دو چندان می كند.
بر اساس آمار موجود 2 میلیون و 800 هزار نفر در كشور به انواع مواد مخدر اعتیاد دارند و سن آن در كشور ما به 24 سالگی رسیده كه استان اصفهان رتبه 23 را در حوزه گرایش به مواد مخدر در بین دیگر استان های كشور دارد این در حالی است كه شماری از كارشناسان كاهش سن اعتیاد را تا 15 سال هم مطرح می كنند و تاكید دارند كه باید نسبت به این مهم نباید غفلت كرد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی استان اصفهان در همین ارتباط میزگردی با عنوان ' بررسی عوامل كاهش سن اعتیاد در كشور' با حضور
اصغر هدایت دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان، سرگرد مجید طاهرزاده كارشناس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان، حسین خاكشور كارشناس مسئول دفتر مشاوره و روانشناسی بهزیستی استان اصفهان، علی رحمانی مدرس رشته جامعه شناسی و نورالدین سهرابی روانشناس و رئیس مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان استان اصفهان برگزار كرد.

**پیشگیری از اعتیاد نیازمند برانگیختگی اجتماعی است
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر نیازمند برانگیختگی اجتماعی و ایجاد حساسیت در بین مردم است تا اینكه با مشاركت عمومی جامعه بستر برای پیشگیری و كاهش تقاضا فراهم شود.
اصغر هدایت از مواد مخدر به عنوان ابر آسیب اجتماعی نام برد و افزود: توزیع، عرضه و تقاضای مواد مخدر یك سیستم هوشمند و نظامند در جامعه است و باید برای مبارزه و پیشگیری از این عرصه پرخطر و مهم نظامند و هوشمندان كار انجام داد.
وی با بیان اینكه بقا فعالیت عرضه مواد مخدر در تقاضای آن نهفته است، تصریح كرد: اگر تقاضا بر اساس افزایش آگاهی عمومی و كاهش یابد آنگاه عرضه كنندگان با شكست برخورد می كند و چالش های اجتماعی ناشی از آن نیز رفع می شود.
هدایت ادامه داد: بسیج همگانی، ایجاد عزم جدی و فراگیری مهارت های زندگی در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و كاهش تقاضا موثر است كه باید فعالیت های آموزشی و فرهنگی انجام شود و افراد تاثیرگذار جامعه در این خصوص فعالیت قابل توجهی داشت باشند.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با اشاره به اینكه تا قبل از سال 92 سیاست كشور در مقابله و مبارزه با مواد مخدر بود، اظهارداشت: از سال 92 به بعد برانگیختگی اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر مطرح شد و سیاست های بر فعالیت های فرهنگی و آموزشی رقم خورد.
وی با بیان اینكه 60 درصد از فعالیت های ستاد مبارزه با مواد مخدر بر پیشگیری از اعتیاد متمركز شده است، گفت: تفاهم نامه های همكاری بین ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه های اداری و اجرایی از جمله آموزش و پرورش منعقد شده كه مهارت آموزشی و فعالیت فرهنگی اجرا شود.
هدایت اضافه كرد: طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان با عنوان نماد در 50 درصد از مدارس استان اصفهان در حال اجراست.
وی یادآورشد: بر اساس برنامه توسعه ششم كشور باید 25 درصد از گرایش به مواد مخدر روان گردان ها در كشور كاهش یابد.

**ارتباطات اجتماعی باید در بین مردم افزایش یابد
كارشناس مسئول واحد مشاوره اداره كل بهزیستی استان اصفهان گفت: تغییر سبك زندگی اجتماعی و كاهش ارتباطات اجتماعی در بین مردم از عوامل گرایش به مواد مخدر شده كه باید این ارتباط ها افزایش یابد.
حسین خاكشور در این میزگرد ایرنا تقویت ارتباطات اجتماعی را در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر مهم اعلام كرد و گفت: حضور اجتماعی افراد به ویژه جوانان و نوجوانان باعث ایجاد شادی های سالم می شود و از توصیه و تجربه های بزرگترها استفاده می كنند.
وی بلوغ زود رس را از دیگر عوامل گرایش سنین پایین جامعه به مواد مخدر اعلام كرد و افزود: كاهش سن بلوغ و به تعبیر دیگر سن احساسات و ویژگی های آن دوران باعث شده كه اندیشه ها از مسیر احساسات بگذرد و عملكرد عقل كاهش پیدا كند كه این موضوع جذب به سمت مواد مخدر برای شادی را توسعه داده است.
وی كمبود امكانات تفریحی برای غنی سازی اوقات فراغت را از دیگر عوامل موثر در اعتیاد جوانان و نوجوانان به مواد مخدر بیان كرد و گفت: دسترسی به امكانات ورزشی و تفریحی برای جوانان و نوجوانان سخت است و یا هزینه های آن و همچنین تناسب امكانات با نیازها برابر نیست.
كارشناس مسئول واحد مشاوره اداره كل بهزیستی استان اصفهان كمبود آگاهی خانواده ها نسبت به مفاهیم فرزند پروری را در كنار سایر دلایل مربوط به كاهش سن اعتیاد مواد مخدر مهم دانست و اظهارداشت: بخش زیادی از خانواده ها آموزش های مهارت زندگی و نحوه فرزند پروری و نیازهای گروه های سنی مختلف را نشناخته اند و در تربیت فرزندان خود با مشكل روبرو می شوند.
وی آموزش مفاهیم مهم زندگی و تربیت فرزند به خانواده ها را ضروری اعلام و اضافه كرد : سازمان های اداری مرتبط با این حوزه در انجام ماموریت های خود كوتاهی كرده اند و باید نسبت به آموزش مهارت های زندگی، مفاهیم مهم فرزندپروری و ارتقای دانش عمومی جامعه اقدام كنند.
وی با بیان اینكه صدا و سیما، آموزش و پرورش، بهزیستی و سایر دستگاه های فرهنگی باید در حوزه آموزش مهارت های زندگی فعال شوند، اضافه كرد: در طی سال های 1975 تا 1980 میلادی در كشور آمریكا آموزش مهارت های زندگی به صورت ویژه انجام شد كه نتیجه آن كاهش بیش از دو سوم اعتیاد به مواد مخدر بود و انجام چنین برنامه ای در كشور ما به رفع این چالش كمك می كند.
كارشناس مسئول واحد مشاوره اداره كل بهزیستی اصفهان ادامه داد: برای بهبود وضعیت جامعه و كاهش آسیب های اجتماعی در آینده به انجام فعالیت های راهبردی از امروز نیازمند هستیم.
وی با بیان اینكه هزینه های زیادی برای ترك اعتیاد در كشور انجام می شود، خاطرنشان كرد: اختصاص این اعتبار به برنامه های جوانان ونوجوانان و رسیدگی به تامین نشاط آن ها مانع از گرفتاری در آینده خواهد شد.

**پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیازمند افزایش شاخص های فرهنگی است
كارشناس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیازمند افزایش شاخص های فرهنگی در بین مردم و افزایش اقدامات برابر رشد و پیشرفت علمی و فناوری هاست.
سرگرد مجید طاهرزاده در میزگرد ایرنا با اشاره به اینكه برنامه های ماهواره ای و فعالیت های رسانه ای غرب بر سبك زندگی مردم اثر گذاشته است، افزود: مشكلات و ضعف فرهنگی به دلیل این برنامه های دشمنان جامعه را فراگرفته و باعث شده كه بعضی افراد از مسیر واقعی زندگی دور شوند.
وی ادامه داد: فرهنگ لذت جویی تغییر یافته و رفتارهای بعضی از افراد در لذت و شادی به گونه ای است كه این رفتار در جوامع غیر اسلامی هم رخ نمی دهد كه در كشور ما بعضی اینگونه به شادی می پردازند.
كارشناس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان اضافه كرد: اعتیاد به مواد مخدر نتیجه فقر و بیچارگی مردم نیست بلكه بسیاری از افراد متمكن به دلیل نداشتن شناخت نسبت به میزان صحیح شادی و یا قدرت برخورد با مشكلات در دام اعتیاد دچار شده اند.
وی ادامه داد: افراد جوان و نوجوان جامعه با مصرف مواد مخدر حس خوبی پیدا می كنند و كمبودهای اجتماعی خود را با چنین رفتارهایی جبران و برای خود آرامش گذرا ایجاد می كنند.
طاهرزاده با بیان اینكه تقاضا و عرضه مواد مخدر در جامعه همواره در حال تغییر و برابر سازی است، تصریح كرد: چرخه مالی فروش مواد مخدر در ایجاد انگیزه برای عرضه آن مهم است و افراد قانون گریز و بی تفاوت نسبت به جامعه در این مسیر حركت می كنند و از منفعت اقتصادی آن بهره مند می شوند.
وی به تغییر در تولید و عرضه مواد مخدر اشاره كرد و افزود: تفاوت های زیادی طی 10 سال گذشته در تولید و عرضه مواد مخدر صورت گرفته كه این موضوع باعث افزایش اعتیاد در بین زنان رشد كرده و سن گرایش به این دسته از آسیب های اجتماعی كاهش یافته است.
وی با بیان اینكه در گذشته دانشگاه احساس خوبی برای نسل جوان داشت و دانشجویان الگویی برای جامعه بودند، گفت: در حال حاضر دانشگاه كانون خطر شده و الگوسازی برای نسل جوان و نوجوان ندارد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اصفهان یادآورشد: با وجود تلاش های گسترده در عرضه مواد مخدر باید بر اساس فاكتورهای پیشرفت هماهنگ شویم و در این مسیر گام برداریم.

** بی توجهی به نشاط اجتماعی از عوامل گسترش آسیب های اجتماعی است
استاد رشته جامعه شناسی دانشگاه پیام نور با اشاره به فاصله های طبقاتی كه در جامعه ایجاد شده است، گفت: این فاصله ها و تبعیض در جامعه، بسیاری از مردم جامعه را از بهره گیری یك سری خدمات فرهنگی و رفاهی بی نصیب ساخته كه این موضوع در گرایش به آسیب های اجتماعی اثر گذاشته است.
علی رحمانی در میزگرد ایرنا اصفهان افزود: جمعیت فقیر و زیر پوشش نهادهای حمایتی با گذشت 40 سال از تشكیل انقلاب اسلامی افزایش یافته و این موضوع یك چالش جدی برای كشور است كه مسوولان تاكنون برای رفاه جامعه و فقرزدایی اقدام اساسی انجام نداده اند.
وی اضافه كرد: توسعه امكانات و زیرساخت ها در نهادهای حمایتی سالانه در حال افزایش است در حالی كه باید این منابع مالی برای محرومیت زدایی به جای توسعه تشكیلات مصرف شود.
استاد رشته جامعه شناسی دانشگاه پیام نور با بیان اینكه برای كاهش مشكلات اجتماعی آینده نگری و ریشه اساسی آن ها حذف نشده، اظهارداشت: آمار بالای تصادفات در كشور كه منجر به كشتن شدن بسیاری از افراد سرپرست خانواده شده یكی از عوامل گرایش به مواد مخدر توسط فرزندان و بازماندگان آن هاست.
وی اضافه كرد: مسئولان باید به چنین مشكلاتی كه موجب گرایش به مواد مخدر و سایر آسیب های اجتماعی می شود توجه و دقت كنند.
این جامعه شناس رفاه و شادی برای نسل جوان و نوجوان جامعه را نیازضروری آنان اعلام و اضافه كرد : حدود شادی در كشور مشخص نیست و همین موضوع مانع از اجرای برنامه های شاد و مفرح برای نسل جوان و نوجوان شده است.
رحمانی ادامه داد: مراكز فرهنگی، ورزشی، رفاهی و تفریحی در جامعه باید قابل دسترس و ارزان قیمت باشد تا اینكه افراد جامعه به راحتی قادر به استفاده از این ظرفیت های فوق برنامه ای و فراغتی باشند.
وی با بین اینكه هزینه های زیادی در كشور برای مراسم شاد و مذهبی می شود، گفت: این هزینه های زیاد باید مدیریت و در بخش های مورد نیاز جامعه از جمله رفع چالش های شهرها، تامین نیاز جوانان و كمك به افراد نیازمند مصرف شود.
رحمانی با بیان اینكه گروه های مرجع همانند مسئولان نظام، استادان، بازاریان و دانشجویان همواره مورد تخریب و تهمت هستند، تصریح كرد: تخریب گروه های مرجع باعث بی اعتمادی نسل جوان و نوجوان به آن ها می شود و این موضوع بی نظمی در جامعه ایجاد می كند و این قشر حساس جامعه را به سمت آسیب اجتماعی می برد.
استاد رشته جامعه شناسی دانشگاه پیام نور بی اعتمادی در جامعه را از دیگر عوامل موثر به گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر اعلام كرد و گفت: تخلفات افراد مرجع و تخریب شخصیت آن ها باعث دوری نسل جوان از مسیر دین و آموزه های دینی شده و این موضوع انحراف آن ها را به همراه داشته است.
وی در موضوع ترك اعتیاد، تكمیل حلقه فعالیت را خواستار شد و افزود: در ترك اعتیاد به مواد مخدر حلقه كاملی نداریم و به همین دلیل بعضی از افراد معتاد پس از خروج از كمپ ها مجدد به سمت مواد مخدر می روند و باید برای آن ها آموزش و اشتغال فراهم كرد.

**تشكل های مردم نهاد باید در پیشگیری از آسیب های اجتماعی فعال شوند
استاد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان گفت: تشكل های مردم نهاد باید در پیشگیری از آسیب های اجتماعی فعال شوند و برای رفع چالش های اجتماعی به آن ها فرصت داده شود.
نورالدین سهرابی در میزگرد ایرنا با اشاره به اینكه دستگاه های اداری توان و ظرفیت كامل برای خروج از مشكلات را ندارد، اظهار داشت: برای خروج از مشكلات نیاز به ایجاد دغدغه اجتماعی و جلب مشاركت عمومی به واسطه سازمان های مردم نهاد است.
وی ادامه داد: با افزایش مشاركت اجتماعی مردم در جامعه قادر به عبور از مشكلات متفاوت جامعه از جمله اعتیاد به مواد مخدر خواهیم بود و در این مسیر باید سرعت بیشتری را ایجاد كنیم.
رئیس مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان استان اصفهان آموزش مهارت های زندگی و فرزند پروری را از مولفه های مهم در پیشگیری از اعتیاد اعلام كرد و افزود: افراد در طول زندگی خود متحول می شوند و تقاضا و نیازهای آن ها متفاوت است و از این جهت باید پدر و مادر بریا تربیت فرزندان خود نسبت به این تحولات آماده باشند.
وی تفكر جهان بینی، تفكر حل مساله و خلاقیت را در جامعه مهم دانست و گفت: تفكرهای مثبت در بین نوجوانان و جوانان باید رشد پیدا كند و محیط های مناسب برای تخلیه اضطراب و استرس آن ها فراهم شود تا اینكه این استرس تبدیل به یك معضل برای نوجوانان نشود.
وی تامین امكانات و زیرساخت های فكری و تجهیزاتی در جامعه برای جوانان و نوجوانان را ضروری دانست و تصریح كرد: جامعه ما زمینه های لازم را برای رشد یك فرد فراهم نكرده و این جامعه پر از آسیب باید اصلاح شود و مسئولان در هر رده ای در این مسیر باید پاسخگو باشند.
سهرابی با بیان اینكه افزایش سرانه مطالعه در كشور یكی از روش های موثر در كاهش آسیب های اجتماعی است، بیان كرد: خانواده هایی كه اهل مطالعه باشند در تربیت فرزندان خود بهتر از سایر خانواده ها عمل می كنند و رفتار منطقی با بچه های خود دارند.
7131/6026/