مجلس اعلاي شيعيان لبنان به دعوت از ليبي براي نشست اتحاديه عرب اعتراض كرد

بيروت-ايرنا- مجلس اعلاي شيعيان لبنان با اشاره به همكاري نكردن دولت ليبي براي روشن شدن سرنوشت 'امام موسي صدر'، به دعوت شدن اين كشور براي شركت در نشست اقتصادي اتحاديه عرب در بيروت اعتراض كرد.

به گزارش ايرنا، مجلس اعلاي شيعيان لبنان در پايان نشست روز جمعه خود در بيانيه اي يادآور شد كه دولت كنوني ليبي از همكاري براي اجرا شدن يادداشت تفاهم بين دو كشور در خصوص روشن شدن سرنوشت امام موسي صدر و دو تن از همراهانش خودداري مي كند.
مجلس اعلاي شيعيان لبنان همچنين دولت ليبي را متهم كرده كه اجازه بازديد از بازداشتگاه ها و تحقيق از شخصيت هاي رژيم قذافي با حضور نماينده اي از دستگاه قضايي لبنان را نمي دهد.
امام موسي صدر روحاني عاليرتبه ايراني لبناني كه موسس مجلس اعلاي شيعيان لبنان است، حدود چهل سال پيش در جريان سفر به ليبي ربوده شد و از سرنوشت وي تاكنون اطلاعي در دست نيست.
مجلس اعلاي شيعيان لبنان كه يك نهاد غير دولتي است از همه مسئولان لبنان و دولت اين كشور خواست تا به آنچه در منشور دولت هاي لبنان درباره پيگيري سرنوشت امام موسي صدر ذكر شده، پايبند باشد.
مجلس اعلاي شيعيان لبنان نسبت به ناديده گرفتن واكنش هاي مردمي در صورت اصرار به دعوت از ليبي براي شركت در نشست اتحاديه عرب در بيروت هشدار داد.
نشست اقتصادي اتحاديه عرب قرار است در روزهاي 26 تا 30 دي ماه جاري (16 تا 20 ژانويه) در بيروت برگزار شود.
موضوع دعوت شدن از ليبي در اين نشست در حالي با اعتراض هايي همراه شده كه دعوت نشدن از سوريه نيز حاشيه ساز شده است.
لبنان به رغم روابط ديپلماتيك با سوريه از اين كشور براي نشست بيروت دعوت نكرده است.
به نظر مي رسد كه لبنان به دليل پايبند نشان دادن خود به تصميمات اتحاديه از دعوت سوريه در اين نشست خودداري كرده است.
در پي بحران در سوريه، اتحاديه عرب در سال 2011 عضويت اين كشور را به حالت تعليق درآورد.
اين در حالي است كه برخي شخصيت ها و گروه ها در لبنان بر ضرورت دعوت سوريه در اين نشست تاكيد مي كنند و آن را در صلاحيت لبنان به عنوان كشور ميزبان مي دانند.
خاورم**2054