سياست بازگشت به عقب امريكا در خاورميانه

رم - ايرنا - روزنامه 'لاستمپا' چاپ ايتاليا در گزارشي تحليلي از سخنان مايك پمپئو وزير خارجه آمريكا در قاهره، نوشت: واشنگتن در حوزه سياست خارجي به سياست چند دهه پيش بازگشته و بار ديگر به پيمان دوستي با متحدان سني و دشمني با تهران ( شيعي ) روي آورده است.

به گزارش ايرنا اين روزنامه ايتاليايي روز جمعه افزود: تغيير مسير سياست امريكا در خاورميانه پس از سخنراني روز گذشته مايك پمپئو در دانشگاه امريكايي قاهره، رسميت يافت.
وزير امور خارجه امريكا در بخشي از سخنان خود اظهار كرد كه'ما از اشتباهات گذشته مان درس گرفته ايم. تنها در عرض 2سال ، امريكا به رياست جمهوري ترامپ نقش سنتي خود به عنوان يك نيروي خير در منطقه را به اثبات رسانده است. '
بدين صورت پمپئو ترسيم دكترين ترامپ در قبال خاورميانه را آغاز كرد كه درست بر خلاف آن چيزي است كه باراك اوباما در سال 2009 به عنوان سياست واشنگتن در منطقه ارائه كرده بود.
باراك اوباما در سخنان خود از گشايش به سوي جهان اسلام،اعم از سني و شيعه، سخن گفته بود و سياست وي در عمل به امضاي توافق هسته اي با ايران در سال 2015 منجر شد.
اما دولت ترامپ به عقب بازگشته و بار ديگر از پيمان دوستي با متحدان سني واشنگتن و به چالش كشيدن تهران دم مي زند.
سخنان وزير امور خارجه امريكا در سخنان خود بر چهار محور استوار شده بود :
1 - امريكا در خاورميانه هميشه نيرويي آزادي بخش بوده و نه اشغالگر و به دنبال استيلا بر ديگران نيست. اما آيا جمهوري اسلامي ايران نيز همينطور است؟
2- امريكا به رغم اعلام عقب نشيني از سوريه، با قاطعيت به مبارزه با تروريسم ادامه خواهد داد.
3- تا زماني كه ايران به مسير فعلي خود در منطقه ادامه بدهد، ملت هاي خاورميانه هيچگاه به امنيت نخواهند رسيد و به روياهاي خود جامه تحقق نخواهند پوشاند امريكا با تكيه بر ديپلماسي و همكاري با متحدانش براي عقب راندن ايران از سوريه تلاش خواهد كرد
4- ما مناسباتمان را با متحدان سنتي محكم تر خواهيم كرد.
سخنان ديروز مايك پمپئو حاكي از بازگشت امريكا به سياست اين كشور در خاورميانه در چند دهه پيش، اما با چندين تغيير است .
خودداري وزير امور خارجه امريكا از كوچكترين اشاره به قتل جمال قاشقجي نشان داد كه از نظر دولت ترامپ، رعايت حقوق بشر و دموكراسي معياري در برقراري اتحاد با ديگر كشورها به شمار نمي آيد.
تركيه كه در گذشته يكي از متحدان امريكا در خاورميانه بود، امروز از واشنگتن فاصله گرفته و به مسكو نزديك شده است.
روسيه نيز بر خلاف سال هاي اخير با قدرت در خاورميانه نقش آفريني مي كند و خيال بازگشت به جايگاه اتحاد جماهير شوروي را در سر مي پروراند.
اتحاد قدرتمند واشنگتن و اعراب سني در منطقه در چند دهه گذشته بر حضور قدرتمند نظامي امريكا در خاورميانه استوار بود كه به نظر مي رسد چنين حضوري در اولويت هاي ترامپ قرار ندارد. بايد ديد آيا در اين شرايط جديد، نگرش قديمي واشنگتن در منطقه كارآيي خواهد داشت يا خير.
شبس**اروپام** 461 **1917