مديريت ارشد استان با اتحاد توسعه كرمانشاه را پيش مي برد

كرمانشاه - ايرنا - روابط عمومي استانداري كرمانشاه در پاسخ به خبري در فضاي مجازي مبني بر اختلاف بين برخي مسئولان استانداري كرمانشاه اعلام كرد: مديريت ارشد استان با يك اتحاد و همدلي كم سابقه و با هماهنگي كامل در حال پيشبرد برنامه هاي توسعه كرمانشاه است.

به گزارش ايرنا، در ادامه جوابيه روابط عمومي استانداري كرمانشاه آمده است:« در روزهاي اخير خبري مبني بر وجود برخي اختلافات در بين مديران ارشد استان در يك كانال تلگرامي منتشر شده بود. كه در جواب اين گونه اخبار بي پايه و اساس كه بيشتر بر مبناي شايعات افراد مغرض استوار است، بايد گفت مديريت ارشد استان با يك اتحاد و همدلي كم سابقه و با هماهنگي كامل در حال پيشبرد برنامه هاي توسعه كرمانشاه است.
بي گمان اينگونه خبرها نمي تواند از اهميت برگزاري همايش بزرگ معرفي فرصت ها و توانمندي هاي استان كرمانشاه در هتل اسپيناس تهران كه با حضور رئيس مجلس، وزير نفت و سرمايه گذاراني از كشورهاي قطر و تركيه و حضور بسيار گسترده ديگر سرمايه گذاران برگزار شد، بكاهد و يا به حاشيه ببرد.
معاون اقتصادي استاندار در اين نشست حسب ماموريتي كه از سوي استاندار محترم بر عهده داشت از ابتدا تا انتهاي مراسم در حال رايزني با سرمايه گذاران و كارآفرينان براي ترغيب آن ها براي سرمايه گذاري در كرمانشاه بود.
همچنين دكتر حاتمي در اين همايش در مواقعي در رديف اول نشستند؛ اما مهمان نوازي يك عرف معتبر و پسنديده در اينگونه مجالس است و بايستي در عمل احترام ميهمانان را نگه داشت و بهترين جايگاه را به آن ها اختصاص داد. در واقع يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي توجه به همين موضوعات به ظاهر ساده است.
از رسانه ها انتظار مي رود با هوشياري در دام شايعات دروغين مغرضاني كه منفعت خود را در تفرقه و پراكندگي ميان دلسوزان كرمانشاه مي بينند و از رسانه ها تنها استفاده ابزاري مي كنند؛ نيافتند.
بياييم با درايت و دورانديشي، همه همدل و همراه، در راه توسعه پايدار كرمانشاه گام بر داريم.»
8066