نماینده مجلس مستندات پرداخت یارانه به ایرانیان خارج از كشور را ارایه كند

تهران- ایرنا - سازمان هدفمندسازی یارانه ها، «دریافت یارانه نقدی توسط 6 میلیون نفر از ایرانیان خارج از كشور» را برای بار دوم تكذیب و اعلام كرد: نماینده مجلس با قید فوریت مستندات مربوطه از جمله كد ملی یارانه بگیران خارج از كشور را ارایه كند.

به گزارش روز جمعه ایرنا، سازمان هدفمندی یارانه ها در اطلاعیه ای تاكیدكرد: «باوجود صدور تكذیبیه قبلی و همچنین تبیین موضوع ادعایی در خصوص «دریافت یارانه نقدی توسط 6 میلیون نفر از ایرانیان خارج از كشور»، یكی از نمایندگان مجلس با اصرار ادعاهای قبلی خود را تكرار كرده است».
سازمان هدفمندی خاطرنشان كرد: «ضروری است این نماینده محترم با قید فوریت، مستندات مربوطه از جمله كد ملی یارانه بگیران خارج از كشور را جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ارایه كند».
در این اطلاعیه همچنین آمده است: «بر اساس بند (الف) ماده (4) آیین نامه اجرایی تبصره (20) قانون بودجه سال 13947، و ماده (5) آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 97 كل كشور، شناسایی خانوارهای پُردرآمد به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی محول شده است».
به گزارش ایرنا، «جبار كوچكی‌نژاد» رییس هیات تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها اخیرا در گفت و گویی با تاكید بر این كه حدود 78 میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌كنند، گفت: طبق آمار، دولت ماهانه به 6 تا 7 میلیون ایرانی خارج از كشور یارانه پرداخت می‌كند؛ این در صورتی است كه طبق قانون یارانه این افراد نیز باید قطع شود كه دولت در این زمینه نیز قانون را اجرا نكرده است.
اقتصام**9189**1336