جليقه زردها حساب هاي بانكي خود را خالي مي كنند

تهران – ايرنا – تارنماي شبكه تلويزيوني 'راشا تودي' خبر داد كه جليقه زردها قصد دارند تا در اقدامي هماهنگ حساب هاي خود را خالي كرده و نظام بانكي و دولت فرانسه را به نحوي مسالمت آميز براي اجراي اصلاحات مدنظر خود تحت فشار قرار دهند.

راشا تودي روز پنجشنبه (20 دي) نوشت كه جليقه زردها مي خواهند روز شنبه تا جايي كه مي شود از حساب هاي بانكي خود برداشت كنند تا به زعم خود بانك هاي فرانسوي را تضعيف كنند و 'دولت به نحو قانوني و بدون خشونت به وحشت بيافتد.'
يكي از اهداف جليقه زردها آن است كه دولت را وادار كنند تا با برنامه پيشنهادي همه پرسي شهروندان موافقت كند. براين اساس، شهروندان اجازه مي يابند تا به قوانين جديد راي دهند و يا خود قوانين جديدي را ارائه دهند.
در ادامه گزارش راشا تودي آمده است: اين اقدام مالي اگر به خوبي هماهنگ شده باشد مي تواند كه نظام بانكي فرانسه و به تبع آن يورو را به زانو درآورد چرا كه بانك ها تنها درصدي از سپرده هاي شهروندان را در اختيار دارند. با اين حال بسياري از بانك ها برداشت از عابر بانك را محدود كرده اند و معترضان مجبور خواهند شد تا براي برداشت وجه در درون بانك ها صف بكشند و اين زمان مناسبي براي دولت فراهم مي سازد تا محدوديت هايي در اين زمينه اعمال كند. بدون شك اين محدوديت ها خود زمينه ساز اعتراض هاي بيشتري خواهند شد.
به گزارش ايرنا، جنبش جليقه زردها پس از 8 هفته اعتراض سراسري و با وجود برخي عقب نشيني هاي دولت قصد دارد تا فردا (22 دي) و در نهمين شنبه اعتراضي نيز بار ديگر در پاريس و ديگر شهرهاي فرانسه به سياست هاي اقتصادي دولت امانوئل مكرون راهپيمايي نمايند.
دولت فرانسه در پي اعتراض هاي شنبه گذشته وعده برخورد با تظاهرات بدون مجوز را داده و از سوي ديگر قصد دارد تا با برپايي مناظره هاي محلي زمينه تماس مستقيم معترضان و مسئولين را فراهم سازد. با اين حال مسئول برگزاري اين برنامه پيش از آغاز و در اعتراض به پايين بودن دستمزد خود از آن كنار كشيده است.
ادوارد فيليپ نخست وزير فرانسه خبر داده كه در تظاهرات فردا 80 هزار مامور پليس در شهرهاي مختلف فرانسه مستقر خواهند بود.
شبك**اروپام**3092**1392