ماه نشین چین تصویر پانوراما به زمین ارسال كرد

پكن- ایرنا- مقامات اداره ملی هوا فضای چین از ارسال نخستین تصویر پانوراما و 360 درجه ای توسط ماه نشین' چانگ ئه 4' از نیمه پنهان ماه خبر دادند.

به گزارش ایرنا، اداره ملی هوا فضای چین روز جمعه گزارش كرد تا ساعت 8 امروز (جمعه) 11 ژانویه به وقت محلی، وضعیت ماه نشین 'چانگ ئه 4'، ماه نورد 'یوتو 2' و ماهواره ارتباطی تقویتی چوئه چیائو (پل زاغی) با ثبات بوده و كارها براساس برنامه در حال جریان است.
بر اساس این گزارش دوربین توپوگرافی نصب شده در ماه نشین تصویربرداری 360 درجه ای را انجام داده است.
گزارش می افزاید: كارمندان فنی با استفاده از اطلاعات ارسال شده از طریق ماهواره ارتباطی تقویتی چوئه چیائو (پل زاغی)، تصاویر 30 درجه ای را تنظیم كرده و بر اساس تصاویر فرستاده شده از دوربین نصب شده در ماه نشین، تحلیل اولیه توپوگرافی و ژئومورفولوژی اطراف محل فرود در ماه را به اتمام رسانده اند.
بر اساس این گزارش، ساعت صفر روز گذشته (پنجشنبه)، ماه نورد یوتو2 با خروج از زمان ظهر ماه، كار خود را از سر گرفت.
كاوشگر 'چانگ e-4' كه چین بعدها از طریق یك نظر سنجی بین المللی، نام 'یوتو2' را بر آن نهاد 17 آذر امسال در مركز پرتاب ماهواره شهر 'شی چانگ' چین به فضا پرتاب شد و سفر خود به كره ماه را آغاز كرد.
این كاوشگر 13 دی ماه با موفقیت در طول جغرافیایی 177.6 درجه و عرض جغرافیایی 45.5 درجه جنوبی در سمت چپ ماه فرود آمد.
پرتاب این ماه پیما یكی از مهمترین اقدامات علمی و فضایی چین محسوب می شود تا بتواند بخش های ناشناخته تر از كره ماه را كه در دید نیست، مورد بررسی های علمی قرار دهد و كاوش های تازه ای داشته باشد و نهایتا برنامه فضایی این كشور را هم تكمیل كند.
نقطه دور كه بخش تاریك ماه نیز نامیده می شود از زمین دور است برای همین دید كافی برای مشاهده آن وجود ندارد و نسبتا برای بشر ناشناخته است این بخش برخلاف بخش دیگر آن كه فرودهایی روی آن انجام شده است، می تواند حاوی اطلاعات مهمی برای برنامه های فضایی آینده باشد.
این كاوشگر برای آزمایش های علمی فضایی چین در آینده كاربرد فراوانی خواهد داشت.
چین در حال تكمیل برنامه راه ابریشم نوین است و پرتاب های فضایی از این دست به همراه ماهواره هایی كه در مدار زمین قرار گرفته است باعث خواهد شد تا كشورهای این حوزه بتوانند از خدمات سامانه موقعیت سنجی 'بیدو' چین در آینده بهره مند شوند.
**آساق**1904**