50 تن ماهي سردابي و گرمابي در محلات توليد شد

خمين - ايرنا - مدير جهاد كشاورزي محلات گفت: 50 تن ماهي سردابي و گرمابي در 9 ماه امسال در اين شهرستان توليد و روانه بازار مصرف شد.

«عبدالله محمودي » روز جمعه در گفت و گو با ايرنا افزود: اين ميزان مواد پروتئيني در 11 مزرعه پرورش با رها سازي 347هزار قطعه بچه ماهي توليد شده است.
وي اظهار داشت: توليد ماهي سردابي و گرمابي اين شهرستان در همسنجي با سال قبل 13 درصد به دليل توسعه آبزي پروري افزايش يافته است.
مديرجهاد كشاورزي محلات افزود: ماهي گرمابي توليد شده درمحلات از گونه كپور و آمور است كه در وزن هاي يك تا يك و نيم كيلوگرم توليد شده است.
محمودي افزود: پيش بيني مي شود كه توليد آبزيان سردابي و گرمابي محلات تا پايان امسال به بيش از 100 تن مي رسد.
وي ادامه داد: ماهي هاي توليدي در مزراع پرورش محلات، با استفاده از حودروهاي مجهز به دستگاه هاي برودتي به استان هاي مركزي، قم، تهران و اصفهان ارسال مي شود.
مدير جهاد كشاورزي محلات افزود: سرانه مصرف ماهي در اين شهرستان 9 كيلو گرم است و نيمي از توليد به خارج از شهرستان ارسال مي شود.
وي به ترويج فرهنگ مصرف ماهي در بين خانواده ها اشاره كرد و گفت: برگزاري جشنواره‌هاي طبخ آبزيان، برگزاري چهار كارگاه‌هاي آموزشي و بازديد آبزي پرورها از مزارع پرورش ماهي موفق با هدف توسعه آبزي پروري از برنامه هاي اجرايي امسال است.
شهرستان محلات از توابع استان مركزي داراي 55 هزار نفر جمعيت است و قطب توليد ماهيان زينتي و گل و گياه زينتي كشور محسوب مي شود.
7277/3075