باران در 21 شهرستان خراسان رضوی بارید

مشهد- ایرنا- كارشناس مركز پیش بینی اداره كل هواشناسی خراسان رضوی گفت: باران از دیشب تاكنون در 21 شهرستان این استان و بیشتر در نیمه جنوبی خراسان رضوی باریده است.

آیدا فاروقی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: بیشترین بارش طی این مدت در رشتخوار با 24 میلیمتر و پس از آن در شهرستانهای باخرز و گناباد به ترتیب با 22 و 20 میلیمتر ثبت شد.
وی ادامه داد: بارشهای پراكنده باران و برف تا روز جمعه 21 دی ماه در مناطق مختلف خراسان رضوی به ویژه نیمه شمالی استان ادامه دارد. هم اكنون در شهرستانهای قوچان و نیشابور بارش برف جریان دارد.
كارشناس مركز پیش بینی اداره كل هواشناسی خراسان رضوی به روند كاهش دمای هوا از امروز تا شنبه هفته آتی نیز اشاره و بیان كرد: بر این اساس بیشینه دمای امروز هوای مشهد 11 درجه سلسیوس پیش بینی شده كه نسبت به دیروز سه درجه كمتر است. كمینه دمای هوای مشهد نیز طی شبهای آتی از صفر به چهار درجه زیر صفر كاهش می یابد.
وی همچنین از وزش باد شدید در خراسان رضوی همراه با پیش بینی خسارت در برخی از مناطق و همچنین تشكیل مه همراه با كاهش دید افقی طی امروز و فردا خبر داد.
قوچان با كمینه دمای صفر درجه سلسیوس و سرخس با بیشینه دمای 20 درجه به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای خراسان رضوی طی 24 ساعت گذشته بودند.
3027/1858