90 درصد جمعيت داورزن ساكن روستاها هستند

سبزوار- ايرنا- سرپرست فرمانداري داورزن گفت: 90 درصد جمعيت اين شهرستان در روستاها زندگي مي كنند لذا براي ثبات اين جمعيت اجراي طرحهاي اشتغال پايدار، توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي و نيز توسعه زيرساختهاي در دستوركار قرار گرفته است.

عليرضا عبداللهي روز پنجشنبه در ديدار با اعضاي شوراهاي اسلامي داورزن افزود: بر مبناي سرشماري سال 1395 جمعيت داورزن 22 هزار نفر است كه 19 هزار و 160 نفر آنها ساكن روستاها هستند. اينكه بيشتر جمعيت شهرستان را روستانشينان تشكيل مي دهند فرصتي براي توسعه اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتي است.
وي ادامه داد: ايجاد اشتغال پايدار و توانمندسازي روستائيان با فراهم نمودن فرصتهاي سرمايه گذاري، حمايت از كسب و كارهاي خانگي، تنوع بخشي اشتغال، بازاريابي محصولات و تسهيلات مقاومسازي مسكن از مهمترين برنامه ها براي ماندگاري جمعيت در مناطق روستايي است.
سرپرست فرمانداري داورزن گفت: امسال در برخي روستاهاي اين شهرستان 'شوراي اجتماعي' تشكيل شده تا با استفاده از توانايي خود مردم مشكلات آنها شناسايي و نسبت به رفع آن اقدام شود.
وي به راه اندازي سه سازمان مردم نهاد روستايي در داورزن نيز اشاره و بيان كرد: سمن شوراي مديريت بحران روستاي صدخرو به عنوان نخستين شوراي مديريت بحران روستايي در كشور ثبت شده و نيز سمنهاي ديابت و توسعه اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي در دو روستاي ديگر ايجاد شده اند.
عبدالهي افزود: همچنين مركز سالمندان پدر و مادر مزينان با هزينه 10 ميليارد ريالي خيران به عنوان بزرگترين مركز سالمندان پدر و مادر روستايي كشور فعال شده و اكنون 16سالمند در اين مركز نگهداري مي شوند.
داورزن بر اساس مصوبه هيات وزيران ارديبهشت 1391 از شهرستان سبزوار منفك و به سطح شهرستان ارتقاء يافت. مركز اين شهرستان با دو بخش، چهار دهستان و يك شهر در فاصله 310 كيلومتري غرب مشهد واقع است.
8145/7495/1858