گاز پيك نيك يك كارگاه توليدي را به آتش كشيد

مشهد- ايرنا- افسرنگهبان سازمان آتش نشاني مشهد گفت: كارگاه توليد جعبه كندوي زنبور عسل در خيابان شهيد چراغچي اين شهر گرفتار آتش سوزي شد.

علي اكبر حكم آبادي روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: مالك اين كارگاه براي خشك نمودن چوبها اقدام به روشن كردن گاز پيك نيك كرده بود كه با سقوط يكي از كندوهاي چوبي بر روي گاز پيك نيك آتش سوزي رخ داد.
وي گفت: آتش نشانان با حضور در محل ضمن باز كردن قفل در كارگاه اقدام به اطفاء آتش و از گسترش آن جلوگيري كردند. هنگام وقوع آتش سوزي اين كارگاه تعطيل بود لذا حادثه خسارت جاني نداشت.
هزار و 300 آتش نشان در قالب 49 ايستگاه در كلانشهر سه و نيم ميليون نفري مشهد خدمت مي كنند.
7505/1858