رشد 11.2 درصدی تخصیص ارز برای واردات برنج شب عید

تهران- ایرنا- مدیركل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد كشاورزی گفت: با افزایش 11.2 درصدی تخصیص ارز نسبت به پارسال برای واردات برنج، در این زمینه بویژه برای تنظیم بازار شب عید نگرانی وجود ندارد.

به گزارش چهارشنبه تارنمای وزارت جهاد كشاورزی، «مسعود بصیری» وضعیت ذخایر راهبردی كالاهای اساسی را مطلوب دانست و افزود: میزان كل ارز تخصیص یافته به برنج وارداتی برای رفع كسری این محصول در بازار مصرف كشور تاكنون بیش از كل پارسال است.
به گفته وی، از ابتدای سال تا پانزدهم دی ماه یك میلیون و 117 هزار تن برنج وارد شد كه در مدت مشابه پارسال حدود یك میلیون و 113 هزار تن واردات داشتیم.
بصیری گفت: برای تخصیص ارز دولتی به واردات برنج مورد نیاز كشور هیچ مشكلی نداریم و تا سی و یكم تیر 1398 به هر میزان كه بازار نیاز داشته باشد می توانیم نسبت به تخصیص و واردات اقدام كنیم.
وی ادامه داد: براساس اطلاعات اخذ شده از معاونت امور تولیدات زراعی، میزان تولید برنج كشور تا 2.2 میلیون تن است و نیاز برنج وارداتی با احتساب سرانه مصرف 37.7 كیلوگرم برای هر نفر نزدیك به 800 هزار تا یك میلیون و 100 هزار تن برآورد شده كه این مقدار به غیر از ذخیره راهبردی است.
وی تصریح كرد: با وجود اعمال تحریم های ظالمانه، خوشبختانه با برنامه ریزی های قبلی وضعیت ذخایر راهبردی در مورد همه كالاهای اساسی از جمله برنج در وضعیت بسیار خوبی است و هر زمان بازار به ورود دولت نیاز داشته باشد می توانیم ورود پیدا كنیم.

** وظایف دستگاه های مختلف در واردات برنج
مدیركل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد كشاورزی گفت: در برنامه واردات، اولویت تخصیص ارز با كالاهایی است كه به بنادر و مبادی كشور رسیده‌اند و سپس كالاهایی كه در مسیر قرار دارند و بارنامه دارند.
وی ادامه داد: مسئولیت تامین با وزارت جهاد كشاورزی است و واردات برنج مورد نیاز توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد اما نظارت بر توزیع در شبكه های مویرگی این محصول بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
به گفته وی، سلامت و استانداردهای برنج وارداتی از هند، پاكستان و تایلند از سوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تایید می شود.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات گمرك ایران، از اول آذر تا دهم دی ماه امسال بیش از 93 هزار تن برنج وارد كشور شده است.

** دلیل تغییر زمان ممنوعیت واردات برنج امسال
مدیركل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد كشاورزی زمان ممنوعیت واردات برنج را سی و یكم مرداد سال 1398 اعلام كرد و گفت: بازرگانان باید قبل از این تاریخ برنج خود را وارد كنند.
وی ادامه داد: وزارت جهاد كشاورزی هر سال از سی و یكم مرداد تا پایان آبان ماه برای حمایت از تولیدكنندگان در زمان برداشت، واردات برنج را ممنوع می‌كند و این زمانبندی بر اساس شرایط كشور گاهی جابجا می‌شود.
بصیری افزود: با توجه به شرایط تحریم، ضرورت تامین كافی برنج، رفع نگرانی ها و جلوگیری از افزایش قیمت برای مصرف كننده، امسال ممنوعیت واردات برنج از سی و یكم شهریور تا اوایل آذر اعمال شد.
به گزارش ایرنا، شركت بازرگانی دولتی ایران به عنوان شركت تامین كننده كالاهای اساسی و راهبردی كشور، وظیفه تنظیم بازار داخلی برنج را برعهده دارد.
طبق آمارها در سال 1396 بیش از یك میلیون و 200 هزار تن برنج خارجی وارد كشور شد كه عمده این واردات از هند بود.
همچنین مصرف سالیانه برنج كشور حدود سه میلیون تن است كه 2.2 میلیون تن آن از محل تولیدات داخلی تامین می شود.
سیاست وزارت جهاد كشاورزی برای واردات برنج، حمایت همزمان از تولیدكنندگان و مصرف كنندگان محصولات كشاورزی و فراهم سازی شرایط عرضه برنج با قیمت مناسب است.

اقتصام**9186*1961*