نخستين جلسه شواري راهبردي اربعين حسيني 98 برگزار شد

تهران - ايرنا - نخستين جلسه شواري راهبردي اربعين حسيني (ع) به رياست معاون امنيتي و انتظامي و رييس ستاد مركزي اربعين حسيني و با حضور اعضاي شوراي موصوف روز سه شنبه برگزار شد.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، حسين ذوالفقاري در اين جلسه ضمن بر شمردن وضعيت كلي اقدامات برگزاري مراسم اربعين سال جاري و اهتمام و پيگيري برنامه ها و وظايف از سوي دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط و كميته هاي ستاد مركزي اربعين حسيني، بر لزوم ضرورت و استمرار برنامه ريزي هاي مدون در برگزاري مراسم سال آتي با هدف افزايش زمينه هاي مردمي مراسم با شكوه اربعين و كاهش و رفع مسائل و مشكلات فرآروي اجراي اين مراسم تاكيد كرد.
رييس ستاد مركزي اربعين حسيني در همين راستا در رابطه با برنامه‌ها و اقداماتي كه موجب تسهيل در روند تردد زائرين و برنامه‌ريزي هاي مراسم اربعين سال 98 ازجمله تكميل مسيرها و زير ساخت هاي لازم در مسير ايلام به مهران، پيگيري چهار بانده كردن مسير مهران به نجف، بازنگري در برخي از سياست هاي در مراسم اربعين با در نظر گرفتن شرايط در داخل و كشور عراق، بررسي اصلاح، حذف و يا جايگزين كردن برخي سياست ها و همچنين ايجاد راه كارهاي مناسب براي افزايش تسهيل سازي در روندها مباحثي را مطرح كرد.
وي با اشاره به تاكيد و نگاه جدي وزير كشور مبني بر آمادگي كامل ستاد مركزي اربعين در اعزام بيش از پنج تا 10 ميليون نفر در مراسم اربعين حسيني در سال هاي آتي، بر لزوم آماده سازي زيرساخت هاي لازم براي اين حجم از زائرين در مرزهاي خروجي كشور از طريق تحقق آن از جانب كميته هاي ذيربط تاكيد كرد.
در اين جلسه شهريار حيدري مدير كل امور مرزي و دبير شوراي راهبردي ستاد مركزي اربعين حسيني براساس محورها و دستور كار اين جلسه، ضمن تشكر مجدد از پيگيري ها و عملكرد كميته هاي سيزده گانه ستاد مركزي اربعين حسيني، گزارشي از اهم اقدامات، آسيب ها، نقاط قوت، ضعف، تهديدات و فرصت هاي برگزاري مراسم اربعين سال97 در داخل و خارج از كشور ارائه كرد.
سيام**1751**1535