ایرنا فرصت بزرگ رسانه ای برای نظام اسلامی است

سمنان- ایرنا- مدیركل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) فرصت بزرگی برای نظام در عرصه خبر و اطلاع رسانی است.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام علی اصغر فضیلت روز چهارشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی استان سمنان افزود: گرچه خبرگزاری ایرنا رسانه دولتی محسوب می شود، ولی باید توجه داشت كه دولت بخش مهمی از نظام و بدنه اجرایی كشور است.
وی با اشاره به اینكه تمام قوای سه گانه تحت رهنمودهای رهبری فعالیت می كنند، اضافه كرد: خبرگزاری ایرنا شاید ساختار دولتی داشته باشد، ولی حركت و سویه‌ای در مسیر تمام قوا برای تقویت فعالیت های نظام اسلامی دارد.
مدیركل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با تاكید بر اینكه ایرنا باید در چارچوب رسانه كل نظام فعالیت كند، ادامه داد: دولت كارگزار اجرایی نظام اسلامی است و بیشترین دغدغه را در مسایل اجرایی و تصمیم سازی دارد كه نیازمند بازگویی است و این وظیفه بر دوش خبرگزاری ایرناست.
وی خاطرنشان كرد: دولت همواره درگیر فعالیت های اجرایی است و شاید كمتر فرصت انعكاس دستاوردها را دارد، خبرگزاری ایرنا فرصت مناسبی برای پركردن این خلا اطلاع رسانی است.
فضیلت با اشاره به اینكه آگاهی از خدمات دولتمردان بخشی از حقوق شهروندان است، افزود: مردم حق دارند از مسایل اجرایی باخبر باشند و فعالیت خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) برای احقاق این حق شهروندی مردم است.

** ایرنا دست بزن نظام در عرصه بدمستی‌های رسانه ای است
مدیركل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان به تعبیر رهبری درباره خبرگزاری جمهوری اسلامی مبنی بر اینكه ایرنا دست بزن نظام است اشاره و تاكید كرد: خبرگزاری ایرنا در معركه بدمستی‌های عرصه رسانه‌ای دنیا می تواند دست بزن نظام باشد.
فضیلت بیان كرد: حركت خبرگزاری ایرنا جریانی برای دفاع از نظام در بلبشوی رسانه ‌ای در دنیاست كه نباید این خط رسانه ای گم بشود.
مدیركل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به ضرورت ورود رسانه ها به ویژه برای تقویت مطالعه، بیان كرد: توسعه فرهنگ مطالعه باید به یك فرهنگ عام در بین رسانه ها تبدیل شود و رسالت ایرنا در این میان بسیار سنگین است.
وی اضافه كرد: معرفی كتاب برای ترویج مطالعه، كتاب و كتابخوانی از ضرورت های مهم جامعه امروز است و این خلا باید از سوی رسانه ها پر شود.
مدیركل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان ضمن حضور در ایرنا سمنان و گفت و گو با خبرنگاران، در جریان تهیه، تولید و انتشار اخبار در این رسانه قرار گرفت.
6103