بیمارستان ولیعصر(ع) اراك سال آینده بهره برداری می شود

اراك - ایرنا - معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: طرح توسعه بیمارستان ولیعصر(ع) اراك به عنوان بزرگترین طرح درمانی استان مركزی، سال آینده آماده ارایه خدمات به بیماران است.

«قاسم جان بابایی» روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از مراكز بیمارستانی اراك در گفت و گو با ایرنا افزود: تامین اعتبار برای تكمیل این بیمارستان به بودجه عمومی كشور بستگی دارد.
وی اظهار داشت: ساخت و ساز طرح توسعه بیمارستان ولیعصر(ع) اراك به پایان رسیده است و اكنون مراحل نهایی تكمیل پیگیری می شود.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: با راه اندازی طرح توسعه بیمارستان ولیعصر (عج) اراك درآمدزایی مناسبی نصیب دانشگاه خواهد شد.
جان بابایی افزود: تامین تجهیزات، اجرای طرح تحول سلامت و تامین نیروی درمانی از جمله حمایت هایی است كه وزارت بهداشت و درمان از طرح های درمانی دارد.
وی اظهار داشت: اراك به عنوان مركز استان با جمعیتی قابل توجه به مردم دیگر شهرستان ها نیز خدمات درمانی ارایه می كند بنابراین باید ابعاد درمانی و زیرساختی مناسبی برای ارایه خدمات در آن فراهم باشد.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: قالب زیرساخت های بیمارستانی اراك قدیمی است و راه اندازی طرح توسعه بیمارستان ولیعصر(ع) برای این كلانشهر ضروری است.
جان بابایی افزود: بیمارستان آیت الله خوانساری اراك كه با حمایت خیران راه اندازی شده است كه در مجموعه درمانی طالقانی نیز باید از ظرفیت خیران استفاده شود.
مطالعات و عملیات اجرایی بیمارستان ولیعصر (عج)اراك به عنوان مركز مادر تخصصی، درمانی و اورژانس از سال 87 آغاز شده كه در زمان دولت قبل با وقفه طولانی در ساخت مواجه بود.
16 واحد بیمارستانی استان مركزی با مدیریت دولتی، سه بیمارستان با راهبری حوزه مدیریت درمان تامین اجتماعی و سه بیمارستان خصوصی در اراك و ساوه ارایه خدمت دارند.
698 پزشك عمومی، 485 پزشك متخصص و فوق تخصص و یك هزار و 726 كارشناس رشته های مختلف پیراپزشكی و مامایی در استان مركزی فعالیت می كنند.
232 پزشك استان مركزی در قالب دندانپزشك مطب دار و شاغل در دانشگاه ها و بیمارستان های غیردولتی فعالیت دارند.
6991/3075