56 واحد مسكوني براي مددجويان كميته امداد سبزواربنا شد

سبزوار- ايرنا- مدير كميته امداد امام خميني(ره) سبزوار گفت: امسال 56 واحد مسكن شهري و روستايي براي مددجويان زير پوشش اين نهاد با هزينه 16 ميليارد و 132 ميليون ريال ساخته شده است.

محمد داورزني روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين تعداد مسكن شامل 15 خانه شهري و 41 مورد مسكن روستايي به مددجويان كميته امداد تحويل داده شده اند.
وي گفت: براي ساخت هر واحد مسكن روستايي 450 ميليون ريال و هر مسكن شهري 550 ميليون ريال هزينه مي شود كه از سه محل كمك بلاعوض از سوي كميته امداد، تسهيلات بنياد مسكن انقلاب اسلامي و آورده مددجو تامين شده است.
مدير كميته امداد سبزوار افزود: همچنين 72 مورد تعمير و بهسازي منزل مددجويان كميته امداد اين شهرستان با اعتبار يك ميليارد و 700 ميليون ريال انجام شد.
وي گفت: هزار و 350 خانواده زيرپوشش كميته امداد در سبزوار بدون مسكن بوده يا منازل آنها نياز به مقاومسازي دارد.
24 هزار نفر از جمعيت شهرستان 306 هزار نفري سبزوار در قالب 12 هزار و 500 خانوار زيرپوشش كميته امداد امام خميني (ره) هستند. سبزوار در فاصله 230 كيلومتري غرب مشهد قرار دارد.
8145/7495/1858