حكم انسداد 60 حلقه چاه غیرمجاز آب در شیروان گرفته شد

بجنورد- ایرنا- مدیر امور منابع آب شیروان گفت: امسال حكم انسداد 60 حلقه چاه غیرمجاز آب در این شهرستان گرفته شد ولی به علت نبود اعتبار نتوانستیم آن را پر كنیم.

بهزاد بهلولی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این چاه ها بیشتر در حریم مناطق آب هستند كه تهدیدی برای سلامت، پایین بودن كیفیت، تامین آب شرب، محیط زیست، چشمه و قنوات و غیره است.
وی با بیان اینكه از ابتدای سال جاری 12 حلقه چاه غیرمجاز آب در این شهرستان مسدود شده است گفت: با انسداد چاه های غیرمجاز آب، 52 هزار متركعب آب در سال صرفه جویی می شود.
بهلولی افزود: سالانه 70 میلیون مترمكعب آب زیرزمینی از 540 حلقه چاه آب مجاز و 10 میلیون مترمكعب از هزار و 270 حلقه چاه غیر مجاز آب در این شهرستان برداشت می شود.
مدیر امور منابع آب شیروان گفت: بیشترین چاه های فاقد پروانه و غیرمجاز به مصرف كشاورزی، صیفی جات و باغ ها می رسد.
بهلولی در خصوص حفاری چاه، جابجایی و كف شكنی چاه گفت: حفرهر چاه عمیق یك میلیارد ریال هزینه به بهره برداران چاه ها تحمیل می كند.
به گفته وی سالانه هفت میلیون مترمكعب در دشت های شیروان كسری مخزن وجود دارد.
90 درصد از آب شهرستان شیروان در بخش كشاورزی، 6 درصد در بخش آشامیدنی و چهار درصد در بخش صنعت مصرف می شود.
7186/ 6042