رشد واردات مصالح ساختماني خارجي به مصلحت نيست

تهران- ايرنا- رئيس اتحاديه مصالح ساختماني استان تهران استفاده از كالاهاي خارجي را از جمله معضلات مهم بازار مصالح ساختماني مي داند و مي گويد: دولت در اين زمينه بايد مانع واردات كالاهايي شود كه فعالان ساخت و ساز در كشور را با مشكل همراه كرده است.

اسماعيل كاظمي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: وجود محدوديت در اين زمينه علاوه بر ايجاد رونق بازار داخلي زمينه تشويق توليدكنندگان داخلي به رقابت با بازارهاي خارجي، تغيير در فناوري هاي توليد و نيز جذب نيروي بيكار در كشور را فراهم مي كند.
وي معتقد است كه ايران به دليل ارتقا در توليد مصالح ساختماني حرف هاي زيادي براي گفتن با رقباي خود دارد بنابراين ممانعت از واردات كالاهاي خارجي باعث بهبود وضعيت بازار در كشور مي شود.
كاظمي تورم سالانه نرخ كالاها، تغييرات دستمزد پرداختي به كارگر، نرخ حمل و نقل و قيمت تمام شده در برخي از موارد مانند بسته بندي را از جمله عوامل تاثيرگذار بر تغييرات ايجاد شده نرخ مصالح ساختماني در نيمه نخست سال جاري عنوان كرد.
رئيس اتحاديه مصالح ساختماني تهران ادعا كرد كه نحوه مديريت برخي واحدهاي توليدي مانند كارخانه هاي سيمان باعث شد تا افزايش قيمت ها در حد متعارف باشد و روند معقولي را براي معاملات در پيش گيرند.
كاظمي در واكنش به برخي خبرها در خصوص افزايش قابل ملاحظه قيمت سيمان نسبت به ديگر مصالح ساختماني اين طور پاسخ داد: عرضه بيش از حد سيمان به بازار باعث ضرر كارخانه داراني شد كه طي چند سال اخير تخفيف هاي ويژه اي را براي اين محصول در نظر گرفته بودند، لغو تخفيف ها موجود باعث گمان برخي افراد به افزايش قيمت سيمان شد.
رئيس اتحاديه مصالح ساختماني استان تهران با بيان اينكه ميزان تخفيف هاي در نظر گرفته شده توسط توليدكنندگان سيمان ثابت نيست ادامه داد: هر كارخانه بنا بر شرايط روز و ميزان تقاضا تخفيف هايي را براي خريداران در نظر گرفته بود كه اينك تا حدودي از اين تخفيف ها كمرنگ شده است، همچنين هزينه بسته بندي باعث افزايش 15 درصدي قيمت سيمان در بازار شد اما سيمان فله كه نيازمند بسته بندي نيست طي دو ماه اخير با افزايش قيمت چنداني همراه نبود.
كاظمي همچنين اظهارداشت: وجود بورس كالا در هر كشوري لازم است، در صورتي كه مسئولان به دنبال شفافيت قيمت برخي از كالاها مانند سيمان هستند بايد نسبت به عرضه سيمان در بورس كالا اقدام كنند.
رئيس اتحاديه مصالح ساختماني استان تهران با بيان اينكه اكنون توليد سيمان در كشور بر تقاضا غالب و اين موضوع باعث نگراني توليدكنندگان اين كالا شده گفت: بهتر است از طريق اقدامات كارشناسي بحث عرضه سيمان به بورس كالا مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد.
وي راه درمان ركود موجود در خريد و فروش مسكن را اتخاذ تمهيدهايي معرفي كرد كه دولت بايد براي پرداخت وام و نيز بازپرداخت آن متناسب با درآمد متقاضيان مسكن در نظر گيرد.
كاظمي گفت: كاهش ساخت و سازها در كشور به منظور جلوگيري از انبوه سازي و تراكم بيش از حدي بود كه شهرداري تهران طي شش ماه نخست سال در سياست هاي خود لحاظ كرده است.
به گزارش ايرنا، تعداد واحدهاي صنفي فروش مصالح ساختماني در تهران بيش از دو هزار و 500 مورد اعلام شده است؛ به گفته متوليان حدود 600 واحد بدون پروانه در حال فعاليت هستند.

تهرام/9026/ 1008