۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۶
کد خبر 83163739
۰ نفر
سفال ایلخانی با تزئینات سنگ فیروزه كشف شد

تهران - ایرنا - سرپرست هیات باستان شناسی دانشگاه تهران گفت: مهمترین یافته سفالی باستان شناسی قلعه یا ارگ حكومتی شهر تاریخی – ایلخانی اوجان كه ظرف شكسته فقاع (گلابی شگل ) ایلخانی است، با تزئینات سنگ فیروزه منطقه كشف شد.

به گزارش ایرنا از اعلام روز سه شنبه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، رحیم ولایتی ،افزود: فصل دوم كاوش باستان شناسی قلعه یا ارگ حكومتی شهر تاریخی – ایلخانی اوجان با هدف آزاد سازی دیوارها و برج مدور جبهه شمال غربی این سازه بزرگ معماری شمال غرب كشور در ضلع شمال غربی آن انجام شد.
وی افزود: در این فصل هیات باستان شناسی دانشگاه تهران با استفاده از نقشه توپوگرافی محوطه ، 7 ترانشه 10× 10 در ضلع شمال غربی قلعه تعیین، و حفاری بر اساس طرح ارائه شده از سوی پژوهشكده باستان شناسی صورت گرفت.
این باستان شناس، حاصل كاوش این فصل را پاكسازی كامل دیوار شمالی قلعه و معماری برج مدور شمال غرب قلعه دانست و تصریح كرد: با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و كندی كار عملیات كاوش با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تمدید و انجام شد.
وی از مهمترین یافته های سفالی این كاوش را ظرف شكسته فقاع (گلابی شكل ) ایلخانی با تزئینات سنگ فیروزه منطقه دانست.
ولایتی گفت: هیات باستان شناسی دانشگاه تهران در فصل اول در تپه قلعه بزرگ شهر تاریخی اوجان ( قبه تپه اشرف آباد -بستان آباد ) در تابستان 1396 پنج ترانشه را در ابعاد 10 × 10متر در گوشه شمال غربی حصار قلعه و بر روی برجستگی گوشه شمال غربی تپه حفاری و كاوش كرد.
وی با بیان اینكه در فصل نخست، كاوش در ترانشه های I و II در وسعت كل فضای ترانشه انجام گرفت تصریح كرد: در ترانشه های III و IV كاوش تنها در نیمی از محدوده یعنی 5 ×10 متری از بخش جنوبی ترانشه انجام شد.
ولایتی تصریح كرد: در ترانشه 7 نیز با توجه به اتمام مهلت قانونی مجوز كاوش و محدودیت زمانی به منظور مشخص كردن ارتباط برج مدور با سازه های جنوبی تنها نواری دو متری از شمال این ترانشه مورد كاوش قرار گرفت و با مشخص شدن یك دیوار سنگی در جهت شمالی - جنوبی كه برج مدور به آن منتهی می شد، كاوش در این ترانشه نیز متوقف شد.
به گفته این باستان شناس، در نتیجه كاوش در این ترانشه ها در فصل نخست یك مجموعه معماری متشكل از برج مدور و دیوارهای بیرونی بنایی بزرگ قلعه یا ارگ حكومتی نمایان شد.
فراهنگ ** 3377 ** 1355 **