دانشگاه هاي علوم پزشكي و شيراز تفاهم نامه همكاري امضا كردند

شيراز-ايرنا- روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي و شيراز با هدف استفاده از ظرفيت ها، توانمندي ها و امكانات اين 2 مركز علمي، تفاهم نامه همكاري امضا كردند.

به گزارش ايرنا قائم مقام دانشگاه علوم پزشكي شيراز، سه شنبه در حاشيه امضاي اين تفاهم نامه گفت: با توجه به اهميت موضوع اقتصاد مقاومتي و اقتصاد سلامت در جامعه امروز، امضاي اين تفاهم نامه، تلاشي مشترك براي تحقق اهداف 2 موضوع نام برده است.
سيد منصور كشفي افزود: با در نظر گرفتن وضعيت تحريم هاي كنوني، بايد زمينه اي فراهم شود تا با هم افزايي و بهره مندي از امكانات يكديگر، براي ارتقاي سطح ارايه خدمات به مردم جامعه، فعاليت هاي سودمندي انجام شود.
وي بيان داشت: مفاد اين تفاهم نامه پس از تبادل نظر ميان مسئولان اين 2 دانشگاه تنظيم شده و محورهاي آن مبتني بر
تبادل ظرفيت هاي آموزشي، علمي، پژوهشي، منابع انساني، خدماتي و پشتيباني، فناوري اطلاعات و ارتباطات، روابط بين الملل، دانشجويي و فرهنگي است.
وي ادامه داد: همچنين پس از امضاي اين تفاهم نامه، مقرر شد به صورت فصلي نشست هايي بين اين 2دانشگاه برگزار و ضمن ارزيابي مفاد تفاهم نامه، گزارشي از اجرايي شدن مفاد آن از سوي اين مراكز علمي تهيه و ارايه شود.
به گفته كشفي، قرار است دبيرخانه اي نيز متشكل از قائم مقام هاي اين 2 دانشگاه و نمايندگان حوزه رياست اين مراكز علمي براي پيگيري مصوبات تشكيل شود.
او بيان كرد: امضاي تفاهم نامه مشترك بين دانشگاه علوم پزشكي شيراز و دانشگاه شيراز، باعث ارتباط بهتر و نزديك تر اين 2 دانشگاه مي شود و با توجه به محدوديت منابع و امكانات، بايد با تلاشي دو چندان، از ظرفيت ها و امكانات به نحوي بهينه بهره گيريم.
كشفي در بخش ديگري از مطالب خود گفت: امروزه 2 دانشگاه علوم پزشكي شيراز و دانشگاه شيراز، نيازمند پژوهش هاي كاربردي هستند و براي انجام اين مهم، ضروري است زيرساخت هاي همكاري با شركت هاي دانش بنيان و مراكز رشد، توسعه يابد.
اين تفاهم نامه به امضاي علي بهادر رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز و حميد نادگران رئيس دانشگاه شيراز رسيد.
6113 /6118