مهارت آموزي بين سوادآموزان كهگيلويه و بويراحمد ارتقا يابد

ياسوج- ايرنا- استاندار كهگيلويه و بويراحمد گفت: علاوه بر آموزش سواد پايه لازم است كه مهارت آموزي نيز بين سوادآموزان گروه سني 10 تا 49 سال اين استان به طور روزافزون ارتقا يابد.

به گزارش ايرنا، علي محمد احمدي روز سه شنبه در نشست شوراي پشتيباني سوادآموزي كهگيلويه و بويراحمد در ياسوج اظهار داشت: اين مهارت آموزي مي تواند در زمينه هاي كارآفريني، اشتغال، توليد و ديگر امور باشد.
وي افزود: ارتقاي مهارت آموزي بين سوادآموزان گروه سني 10 تا 49 سال كهگيلويه و بويراحمد مستلزم مشاركت مردم و تمامي دستگاه هاي اجرايي اين استان است.
استاندار كهگيلويه و بويراحمد بيان كرد: اعطاي مشوق هاي لازم به سوادآموزان اين استان در راستاي گرايش هر چه بيشتر آنان به سوي مهارت آموزي بايد از سوي متوليان امر مدنظر باشد.
احمدي عنوان كرد: همت بيشتري براي زدودن معضل بي ‌سوادي در كهگيلويه و بويراحمد انجام شود هر چند كه نمي توان تلاش ها، اقدام ها و فعاليت هاي چشمگير سال هاي گذشته در اين استان را ناديده گرفت.
مديركل آموزش و پرورش كهگيلويه و بويراحمد نيز گفت: 15 دستگاه اجرايي اين استان براي آموزش 40 نوع مهارت به سوادآموزان در 11 مركز يادگيري محلي استان مشاركت دارند.
هادي زارع پور اظهار داشت: در راستاي كمك به تحقق هر چه بهتر شعار امسال مبني بر حمايت از كالاي ايراني كارگاه هاي توليدي زودبازده ويژه سوادآموزان كهگيلويه و بويراحمد با همكاري اين 15 دستگاه اجرايي در مراكز يادگيري محلي استان راه اندازي شده است.
وي افزود: اين كارگاه هاي توليدي زودبازده در زمينه هاي صنايع دستي، غذاهاي محلي و لباس هاي بومي فعاليت مي كنند.
زارع پور بيان كرد: تا پايان امسال پنج مركز يادگيري محلي جديد در كهگيلويه و بويراحمد راه اندازي مي شود.
معاون سوادآموزي اداره كل آموزش و پرورش كهگيلويه و بويراحمد نيز گفت: نام نويسي از سوادآموزان اين استان تا 30 دي 1397 در واحدهاي سوادآموزي اداره هاي آموزش و پرورش استان ادامه دارد.
سيد حمدالله خواهش نيك اظهار داشت: نظارت بر فعاليت هاي سوادآموزي در نقاط مختلف كهگيلويه و بويراحمد به طور هفتگي انجام مي شود.
بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1395 نرخ باسوادي گروه سني 10 تا 49 سال در كهگيلويه و بويراحمد 92.7 درصد بوده و ميانگين كشوري آن نيز 94.7 درصد است.
7535/1662